Elektros imones sistemos

 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

1. Aprašymo skyrius

Elektros energijos tiekimas nagrinėja elektros energijos tiekimo budus pramonės įmonėms, elektros tinklų projektavimo, šiuolaikinių transformatorinių pastočių, elektrinių relinės apsaugos ir aukštos įtampos klausimus.
Projektuojant ir eksploatuojant pramonines elektros tiekimo sistemas reikia teisingai parinkti: įtampą, galią, apkrovą, transformatorių, apsaugos tipus ir t.t.
Pagamintos elektros energijos perdavimas, paskirstymas ir naudojimas pramoninėse įmonėse turi būti atliekamas patikimai ir ekonomiškai. Visų įrengimų priežiūrą, eksploataciją ir remontą turi atlikti kvalifikuotas personalas. Darbai turi būti atliekami laikantis darbo saugos taisyklėse numatytais reikalavimais.

1.1. Daviniai kursiniam projektavimui
Šį cechą sudaro trys barai: presavimo baras, terminis baras ir ventiliacijos kamera. Šiame ceche yra sumontuoti 63 įrenginiai, pavyzdžiui: štampavimo presas, konvejeris, tekinimo staklės, lankstymo mašina, presas, hidraulinis presas, atpjovimo staklės, kūjis, lyginimo mašina, kamerinė krosnis, oro įputimo ventiliatorius ir oto išpūtimo ventiliatorius.
Daviniai projektavimui yra pateikti l lentelėje.

1 Lentelė

Nr. Įrenginio pavadinimas Pn
kW Un
kW Kiš cosφ η λ K tgφ
1. Štampavimo presas 50 0,4 0,2 0,65 91 1,8 7,5 1,17
2.
3.
4. Konvejeris 6,5 0,4 0,6 0,7 84,5 2,5 7,5 1
5.
6.
7. Tekinimo staklės 7,5 0,4 0,14 0,5 87,5 2,5 7,5 1
8.
9.
10.
11. Lankstymo mašina 15 0,4 0,3 0,65 88 1,8 7,5 1,17
12.
13.
14.
15. Presas 30 0,4 0,2 0,65 90,5 1,8 7,5 1,17
16.
17.
18.
19.
20. Hidraulinis presas 20 0,4 0,2 0,65 88 1,8 7,5 1,17
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. Atpjovimo staklės 8,5 0,4 0,14 0,5 88 2,5 7,5 1,73
29.
30.
31. Kūjis 25 0,4 0,2 0,65 88,5 1,8 7,5 1,17
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. Presas 15 0,4 0,17 0,65 88 1,8 7,5 1,17
39.
40.
41. Lyginimo mašina 8 0,4 0,25 0,65 88 1,8 7,5 1,17
42.
43. Kūjis 25 0,4 0,25 0,65 88 1,8 7,5 1,17
44.
45.
46.
47. Kamerinė krosnis 16 0,4 0,2 0,65 91 1,8 7,5 1,17
48.
49.
50. Kamerinė krosnis 80 0,4 0,75 0,95 91 1,8 7,5 0,33
51.
52. Kamerinė krosnis 32 0,4 0,75 0,95 91 1,8 7,5 0,33
53.
54. Konvejeris 2,8 0,4 0,6 0,7 84,5 2,5 6,5 1
55.
56. Kamerinė krosnis 35 0,4 0,75 0,95 91 1,8 6,5 0,33
57.
58. Oro įputimo ventiliatorius 12 0,4 0,65 0,8 88 1,8 7,5 0,75
59.
60.
61. Oro išpūtimo ventiliatorius 18 0,4 0,65 0,8 87,5 1,8 7,5 0,75
62.
63.

2. Skaičiavimo skyrius

2.1. Elektros energijos tiekimo schemos...