Elektronines komercijos pletra Lietuvoje

 5
Microsoft Word 313 KB
45 puslapiai

Cache:4w25grm2wdoj:referataiplius.lt/ekonomika/diplominiai/. Cache:4w25grm2wdoj:referataiplius.lt/ekonomika/diplominiai/. Globalizacija ir lietuva diplominis darbas. Elektroninė komercija literatūros sąrašas. Globalizacija ir lietuva diplominis darbas. Elektroninė komercija literatūros sąrašas.

TURINYS


ĮVADAS 3
I DALIS. E.KOMERCIJA IR INFORMACINĖ VISUOMENĖ 6
1. Skyrius. E.komercijos sąvoka ir jos charakteristikos 6
1.1. E.komercija ir e.verslas 6
1.2. E.komercijos formos 9
1.3. E.komercijos nauda 15
2. Skyrius. Informacinė visuomenė ir e.komercijos plėtra 19
2.1. Informacinės visuomenės sąvoka 19
2.2. Valstybės vaidmuo plėtojant informacinę visuomenę ir e.komerciją 22
2.3. E.komercijos plėtra JAV 24
II DALIS. E.KOMERCIJOS ANALIZĖ LIETUVOJE 29
1. Skyrius. E. komercijos aplinkos analizė 29
1.1. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje 29
1.2. E.valdžios koncepcijos įgyvendinimo analizė 36
1.3. Informacinės visuomenės paslaugų teisinis reglamentavimas 41
1.4. Elektroninių nusikaltimų problema 42
2. Skyrius. E.komercijos paslaugų analizė 45
2.1. Elektroninės bankininkystės Lietuvoje analizė 45
2.2. Elektroninės prekybos ir aukcionų Lietuvoje analizė 47
2.3. E.paslaugų verslui analizė 50
2.4. Reklamos internete analizė 53
III DALIS. E.KOMERCIJOS BŪKLĖS IR PLĖTROS SĄLYGŲ TYRIMAS 55
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI E.KOMERCIJOS PLĖTRAI SKATINTI 63
LITERATŪROS SĄRAŠAS 66
SANTRAUKA 69
SUMMARY 71
PRIEDAI 73
1 Priedas. Tyrimo apklausos rezultatų suvestinė 73
2 Priedas. Tyrimo apklausos anketa 76
ĮVADAS

Vaizduotė ir idėjos yra daugelio nuostabių pasaulio kūrinių ir reiškinių priežastis. Ne išimtis ir informacinės technologijos(IT) bei jų plėtra kasdieniniame gyvenime. Globalizacija, arši konkurencija politikos, ekonomikos, finansų ir socialinėje rinkoje lėmė tai, kad būtent technologinis, informacinis valstybių ir visuomenės išsivystymas lemia išlikimą ir pranašumo kriterijų. Informacinių technologijų pažanga atvėrė naują puslapį valstybės ir verslo administravime bei visuomenės socialinėje raidoje. Kompiuteriniai tinklai panaikino atstumo ir laiko barjerus, kurie stabdė tiek ekonomikos plėtrą tiek ir socialinę integraciją. IT diegimo ir naudojimo dėka supaprastėjo daugelis operacijų ir pasiekiamas efektyvumo kriterijus.
Verslas įvertinto šių procesų įtaką ir savo veiklą pradėjo grįsti IT . Ko pasekoje prieš dešimtmetį gimė e.komercija. Pažangiosiomis technologijomis vykdoma komercija, egzistencijos pradžioje nešusi didžiulį pelną, vėliau puolė į krizę, tačiau ją įveikusi , dabar įgauna didžiulį plėtros pagreitį. 2004 metais e.komercijos apyvarta pasiekė 6.8 trilijonų JAV dolerių ribą. Lydere šioje srityje yra Šiaurės Amerika, kurios apyvarta sudaro 3.5 trilijonų, tai yra daugiau nei pusę viso pasaulinio rodiklio . Auganti konkurencija, tarptautinė prekyba ir sandoriai vis labiau skatins prekybą internete,...