Elektroninė bankininkystė Lietuvos komerciniuose bankuose

Referatas
 5
Microsoft Word 128 KB
17 puslapiai

Elektronines bankininkystes paslaugos referatas. Elektronine bankininkyste struktura. Komerciniai bankai – tai šalies finansų sistemos centras, sutelkiantis didžiausią dalį finansinių iš. Elektronines bankininkystes paslaugos referatas. Elektronine bankininkyste struktura. Komerciniai bankai – tai šalies finansų sistemos centras, sutelkiantis didžiausią dalį finansinių iš.

TURINYS


LENTELIŲ SĄRAŠAS.………………………………………………………………3
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS………………………………………………………3
ĮVADAS 4
1. ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS SISTEMOS SAMPRATA……………5
1.1. Elektroninės bankininkystės apibrėžimas 5
1.2. Elektroninės bankininkystės nauda 7
1.3. Elektroninės bankininkystės trūkumai 8
1.4. Elektroninės bankininkystės sistemos technologijų saugumas ir rizika Lietuvoje 9
1.5. Teikiamų elektroninės bankininkystės paslaugų vartotojai 10
2. LIETUVOS BANKŲ TEIKIAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS 12
2.1. Mokėjimo kortelės 12
2.2. Mobilioji ir telefoninė bankininkystė 19
2.3. Internetinė bankininkystė 20
3. ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS PASLAUGŲ IŠLAIDOS 24
IŠVADOS ……………….…………………………………………………………………27
LITERATŪRA ……………………………………………………………28

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė Lietuvos bankų paslaugų internetu veiklos pradžia5
2 lentelė Kortelių skaičius ir apyvarta 2006 m. III ketv. (skaičius - laikotarpio pabaigoje)17
3 lentelė Operacijos kortelėmis 2006 m. III ketv18
4 lentelė Internetinės bankininkystės palaugų vartotojų skaičius per 2005 10 – 2006 10 ir pronozės 2007 01……………………………………………………………………………………………23

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Elektroninės bankininkystės sistemos struktūra……………………………………………6
2 pav. Atsiskaitymo kortele už prekes ciklas ir operacijų atlikimo tvarka………………………15
3 pav. Atsiskaitymo struktūra, naudojant kreditinę kortelę su magnetine juostele16
4 pav. Mobiliosios bankininkystės operacijų lygiai19
5 pav. Naudojimosi mobiliuoju banku schema20
6 pav. Elektroninio atsiskaitymo struktūra22

ĮVADAS

Mūsų pasaulis vis sparčiau tampa elektroninis – el. mokykla, el. policija, el. muziejus, el. poliklinika. Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra iššaukė revoliucinius pokyčius ir tradiciškai konservatyviame bankų versle.
Komerciniai bankai – tai šalies finansų sistemos centras, sutelkiantis didžiausią dalį finansinių išteklių ir paskirstantis juos per kreditines ir investicines operacijas. Bankai tvarko šalies mokėjimų sistemą ir teikia įvairias paslaugas, susijusias su vertybiniais popieriais, valiutos keitimu, vertybių saugojimu, konsultacijų teikimu.
Bankai, naudodami informacijos technologijas, leidžia nustatyti būdus, kuriais gali būti vykdomos verslo operacijos,...