Elekronine muzika

Referatas
 5
Microsoft Word 118 KB
15 puslapiai

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
Fortepijono ir muzikologijos fakultetas
Muzikos teorijos katedra

Violeta Brodovskaja

Mokslinių darbų apie elektroninę muziką apžvalga

Referatas

(II kursas, rudens semestras)

Darbo vadovė: asist. Audra Versekėnaitė

Vilnius, 2006

Turinys
Įžanga2
Istorinė elektroninės muzikos apžvalga2
Elektroninės muzikos rūšys5
Elektroninės muzikos suvokimas6
Garso tembro skaidymo ir sintezės būdai7
P. Shaeffer‘io ir D. Smally‘io garsinių objektų klasifikacija8
Elektroninės muzikos notacija10
Elektroninė muzika Edgardo Varиse‘o, Karlheinzo Stockhauseno ir kitų kompozitorių kūryboje11
Elektroninė muzika Lietuvoje14
Išvados18
Literatūros sąrašas19

Įžanga

XX a. elektroninės muzikos sąvoka apibūdinamos kaip „akademinės“ muzikos, taip ir „populiariosios“ muzikos kpyptis. Kas gi yra toji elektroninė muzika, kuri Juriju Cholopovu įvardinama kaip vienas radikaliausių pasaulio muzikos istorijos atradimų? Šios muzikos susiformavimo amžiumi nominuojame praeitą šimtmetį, tačiau jos idėjos užuominų galima įžvelgti jau Renesanso epochoje.
Šio darbo tikslas – apžvelgti kai kuriuos elektroninei muzikai skiriamus lietuvių bei užsienio muzikologų darbus ir jų pagrindu atskleisti esminius elektroninės muzikos istorinius dėsningumus, elektroninės muzikos suvokimo problemas, garsų tembrų formavimo būdus ir jų reikšmę muzikoje bei esmines elektroninės muzikos notacijos ypatybes.
Referatas grindžiamas V. Janatjevos (Veronika Janatjeva. Terza prattica, jos apraiškos ir imitacijos lietuvių muzikoje. Kai kurie istoriniai, technologiniai, kompoziciniai ir estetiniai aspektai. Magistro darbas. Vilnius, 2006), E. Artiomjevo (Эдуард Артемьев. Заметки об электронной музыке. http://avenue.darkside.ru/index.html/path-History/element_id-24002), V. Cenovos ir A. Smirnovo (В. Ценова и А. Смирнов. Электроакустическая музыка. Теория современной композиции, Москва: «Музыка», 2005, 27 глава) ir kt. autorių darbų apžvalga. Remiantis šių tyrinėtojų medžiaga, darbe pateikiami esminiai elektroninės muzikos istorijos faktai, Pierre‘o Shaefferio ir Deniso Smally‘io garsinių objektų klasifikacija, garso tembro skaidymo ir sintezės būdai, elektroninės muzikos notacijos aspektai, Edgardo Varиse‘o, Karlheinzo Stockhauseno ir kitų užsienio bei Lietuvos kompozitorių elektroninių kūrinių apžvalga.

Istorinė elektroninės muzikos apžvalga
Eduardas Artiomjevas straipsnyje „Pastabos apie...