Eksportas

Konspektas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Eksporto valdymas konspektas. Eksporto valdymas konspektas.

2.3.Eksporto įm. sruktūra ir jos f-jos
Pagr. Struktūriniu vienetu yra eksp. F-ma, kuri specializuojasi tam tikroje prekių prekyboje arba prekyb. atitinka pasaulio regione. Kaip ir kt. paskirties, t.y. g-bos, transporto, paslaugų ir pan. Įm., eksporto įm. struktūra ir jos valdymas yra panašūs. Aukščiausių valdymo organų,jų f-jos, principai bus tie patys.Kartu su tuo, kiekv. eksp. įm. turi jai būdingus bruožus, kurie atsiskleidžia jo spec. f-jose. Pagal šias f-jas eksp. įm. padalinius ir tarnybas galima sugrupuoti į 5 gr.: 1)padaliniai ir tarn., vykdantys eksp. įm. veiklos planavimą ir prognozav Pagr. f-jos tokios: a)bendra eksp. politika, tiek strateginė, taktinė, einamasis planavimas;b) prognozių, planų vykdymo rekomendacijos;c)valiutos planav. bankinių, valiut. kreditų ir atsiskaitymų analizė;d)transp. planavimas veiklos rezultatų kontrolė ir analizė, rekomendacijų rengimas.2)Padaliniai ir tarnybos vykdantys menedžmento ir eksp. įm. finansinę apskaitą. F-jos:a) įm. vidaus atskaitomybė;b) įm. atskaitomybė valstybei;c) atsiskaitymai su bankais, draudimo įstaigomis;d) atsik. su tiekėjais ir paslaugų įm.;e) darbo užmokesčio priskaitymai ir atsisk. su darbuot.;f) finans. veiklos anlizę ir rekomendacijas. 3) Padaliniai ir tarnybos atliekančios marketingo f-jas:a) paklausos ir pasiūlos tyrimas;b) kainodara ir kontrolė;c) rinkos strukt. ir jos pokyčių tyrimas;d) kojuktūros sist. sistematizavimas;e)darbo su užs. partneriais kordinavimas;f) reklamos ir parodų organ., planav., kontrolė ir rekomendacijos;g) techn. rekomend. pr. pasaulinėje rinkoje tyrimas ir gamintojų informavimas;k) pr. naudoj. garantijų, garantinio ir pogarantinio remonto, bei priežiūros užtikrinimas užs. šalyse, į kurias vykdomas eksp.4)padaliniai ir tarnybos užtikri. valdymo srendimo priėmimą ir vykdymą .F-jos:a)sutarčių su užs. partneriais sudarymas;b)pretenzijų, rekomend. svartymas ir įm. interesų gynimas, atstovavimas teismuoseir arbitražuose;c)užs. atstovų priėmimas derybos protokolų užtikrinimas;d)personalo parinkimas, ugdymas ir kontrolė;e)organizacinės, teisinės dokumentacijos, bei komunik. priemonių naudoj. organizavimas,bei tvarkymas;f)informac. duomenų bazės kūrimas, technizavimas, saugojimas....