Ekonominių sistemų tipai

Konspektas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

TURINYS
1. ĮVADAS 3
2. PAPROČIŲ (TRADICINĖ) EKONOMIKA 5
3. GRYNA KAPITALISTINĖ (LAISVOSIOS VERSLININKYSTĖS) EKONOMIKA 6
4. KOMANDINĖ (PLANINĖ) EKONOMIKA 7
5. MIŠRIOJI EKONOMIKA 8
6. NAUDOTA LITERATŪRA 12

1. ĮVADAS

Vienos šalys yra labai turtingos, kitos - ne tokios turtingos, tačiau visų ištekliai (resursai) yra gana riboti. Todėl reikia pasirinkti, kaip tuos ribotus išteklius naudoti. Nepriklausomai nuo to, kokią šalį ar ūkį paimtume, visada iškyla pagrindinė ekonomikos problema (retumo arba nepakankamumo problema) - rasti efektyviausius ekonominių išteklių paskirstymo būdus ir išspręsti išteklių stygiaus problemą, kuri atsiranda dėl beribių visuomenės poreikių ir ribotų išteklių. Ribotumas ir stygius reikalauja ekonominio sprendimo, kuris reiškia vieno daikto rinkimąsi kito sąskaita, pavyzdžiui, ar išteklius panaudoti 10-ties traktorių gamybai, ar 2 namų statybai; ar gaminti maistą; ar drabužius ir t.t. Todėl apskritai visuomenei ir atskiram individui svarbu įvertinti alternatyvas ir optimaliai pasirinkti. Be to, kiekvienos šalies ekonomika yra gerokai specializuota. Todėl bet kurioje ekonomikoje būtinai veikia tam tikri mechanizmai, padedantys atsakyti į pagrindinius ekonomikos organizavimo klausimus, susijusius su specializacija ir pasirinkimu.
Spręsdama minėtuosius uždavinius, t. y. pasirinkimo klausimus, kurie kyla dėl begalinių poreikių ir ribotų galimybių, kiekviena visuomenė privalo atsakyti į šiuos tris pagrindinius klausimus:
1. Ką gaminti? Kokias gaminti prekes ir kiek, kokias teikti paslaugas ir kiek? Kurį gamybos galimybių kreivės tašką vertėtų pasirinkti?
2. Kaip bus šios prekės ir paslaugos gaminamos, naudojant turimus (dažniausiai ribotus) išteklius? Pavyzdžiui, ar traktorių gamins santykinai mažai darbuotojų automatizuotais įrengimais, ar daugybė darbuotojų santykinai mažu įrengimų kiekiu?
3. Kam bus skiriamos gaminamos prekės ir paslaugos? Kas jas pirks ir vartos?
Atkreipkime dėmesį į kiekvieną paminėtąjį pagrindinį ekonomikos klausimą; kadangi šie klausimai labai svarbūs ekonomikos mokslo supratimui, todėl čia jie bus dažnai pateikiami sutrumpinta forma: ką? kaip? kam? (kas?). Kartais šie trys universalūs pasirinkimai vadinami pagrindinėmis ekonomikos organizavimo problemomis. Jos yra vienodos visiems, visur ir visada, tačiau skiriasi tik jų sprendimo būdai. Visus tokius pasirinkimus organizuoja bei tvarko ekonomika.
Ką gaminti? Kokias gaminti prekes ir kiek, kokias teikti paslaugas ir kiek? Žmonės ir visuomenė gali įsigyti daiktus, gamindami juos patys, keisdamiesi anksčiau turėtais, arba gaudami juos dovanų. Kadangi visuomenė negali turėti visko, ji...