Ekonominės analizės turinys reikšmė ir uždaviniai

 5
Microsoft Word 112 KB
14 puslapiai

Kursinis uzdaviniai. Kursinis uzdaviniai.

TURINYS

Ekonominės analizės turinys, reikšmė ir uždaviniai 1
1. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai 2
2. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius 2
3. Finansinių koeficientų grupavimas 3
3.1. Kapitalo struktūrą apibūdinantys rodikliai 4
3.2. Veiklos efektyvumo rodikliai 5
3.3. Pelningumo koeficientai 7
4. UAB „Pelė“ finansinės veiklos įvertinimas 8
4.1. Horizantali analizė 12
4.2. Vertikalioji analizė 16
5. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 17
5.1. Kapitalo struktūrą apibūdinančių rodiklių analizė 17
5.2. Pelną apibūdinantys rodikliai 18
5.3. Mokumo (likvidumo) analizė 19
5.4. Veiklos efektyvumo analizė 21
6. Turto pelningumo įvertinimas 23
7. Turto pelningumo analizė 24
Išvados 26
Priedai

Ekonominės analizės turinys reikšmė ir uždaviniai

Siekdami pažinti gamtos ir visuomenės reiškinius bei procesus žmonės nuo netmenamų laikų juos analizuodavo. Žodis analizė iš graikų kalbos „analysis“ reiškiantis sudetingų reiškinių ar daikto suskirstymas į sudėtines jo dalis. Plačiąją prasme analizė tai mokslinis daiktų ar reiškinių bei jų tarpusavio ryšių ir priklausamybių nagrinėjimas. Įvairiuose mokslo sryityse analizės turinys skirtingas. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos analizė – ūkinio vyksmo tyrimas naudojant moklo ir praktikos sukurtus būdus. Įmonės veiklos duomenys tyrinėjami norint objektyviai atsakyti į klausimus kokie verslo rezultatai per tiriamąjį laikotarpį, kodėl tokie rezultatai ir kokie rezultatai galėjo būti efektyviau naudojant resursus.Ekonominiai analizei keliami reikalvimai:
1. Objektyviai įvertinti įmonės veiklos rezultatus.
2. Įvertinti įmonės priimamų alternatyvių ir vykdomų projektų kokybę, bei realizavimą.
3. Išaiškinti planinių užduočių vykdymo rezultatus įmonės ir atskirų padalinių mastu.
4. susisteminti analitinę informaciją pateikti išvadas ir alternatyvius pasiūlymus ūkiniai – finansiniai veiklai gerinti.
5. suteikti tokią informaciją kurią remiantis galima būtu numatyti perspektyvą ir daryti racionalius valdymo sprendimus susyjusius tiek su vidiniu įmonės gyvenimu tiek su išorine jos veikla.
Įmonės sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Finansinė analizė yra apibendrinantis įmonės veiklos rezultatų vertinimas, kuris remiasi įmonės finsinių rezultatų duomenimis, taip pat kitais finansinės...