Ekonomikos studiju programos japonijoje ir Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 89 KB
10 puslapiai

TURINYS


TURINYS2
ĮVADAS3
EKONOMIKOS STUDIJOS LIETUVOJE ŠIANDIEN4
TARPTAUTINIŲ PROFESINIŲ PRAKTIKŲ PROGRAMA „VULCANUS IN JAPAN 2005-2006“8
ISM IR NUCB UNIVERSITETŲ SUTARTIS9
STUDIJŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI10
BAKALAURO LAIPSNIO STUDIJOS JAPONIJOJE NUO 2005M11
EKONOMIKOS STUDIJŲ PROGRAMA LIETUVOJE12
IŠVADOS16
LITERATŪROS SĄRAŠAS17

ĮVADAS

Ex oriente Lux - šviesa at¬eina iš Rytų, sakoma, šviesą suprantant kaip mokslą, ku¬ris šviečia pasauliui naujomis idėjomis ir viltimis. Iš Rytų šalių bene labiausiai mokslo vaisius skleidžia Japonija, kuri, būdama bene skurdžiau¬sia gamtos išteklių, gyvenda¬ma ant nuolat drebančių uo¬lų ir niokojama taifūnų, tapo viena turtingiausių pasaulio šalių.
Kažkada „Panasonic“ firmos prezidentas yra pasakęs, kad XXI amžiuje didžiausias šalies turtas bus ne didelė teritorija, derlinga žemė, net ne gamtos ištekliai, bet mokslo žinių turintis jaunimas. Japonijoje sukurta puiki jaunimo mokslinio lavinimo sistema nuo vaikų dar¬želio iki universiteto ir net visuotinio moky¬mo po universiteto. Firma rūpinasi, kad jos gaminiai ir technologi¬jos žengtų ne kartu su laikmečiu, o visada pralenktų laiką. Todėl negai¬lima pinigų moksliniams ty¬rimams. Japonai nuolat pa¬brėžia, kad pirmiau žmonės, paskui aparatai, t.y. tik aukš¬ta darbuotojų kvalifikacija padės sukurti gerus gami¬nius ir technologijas.
Japonai savo uni¬versitetuose ir firmose sa¬ko: „Mes maža ir neturinti gamtos išteklių tauta, todėl turime mokytis ir dirbti ge¬riau už kitus, kad ir patys, ir mūsų gaminiai būtų geriausi pasaulyje. Antraip mus už¬puls rusai ar kinai ir mes žlugsime“. Mokslas ir jo vai¬siai, o ne krepšinis, japonų tautą da¬ro didžią ir gerbiamą. Taip dirbdami jie sukūrė ir kuria mokslo ir technologijos stebuklus.
Tokius Japonų pasiekimus išstudijavę išvadas padarė ir Lietuvos universitetai. Pastaruoju metu vis daugiau galimybių atsiranda studentams išvažiuoti į užsienio šalių universitetus studijuoti ir gilinti savo žinias praktikoje įvairiose srityse. Nors dar nedaug studentų išvyko į Japonijos universitetus studijuoti ekonomikos, tikimybė, kad ateity bus paprasčiau ir daugiau atsivers galimybių išvažiuoti visiems norintiems yra. Lietuvos studentams tikrai yra ko pasimokyti iš Japonijos ekonomistų ir žinoma kitų sričių specialistų. Taip pat didelė perspektyva nusimato gerai mokantiems japonų kalbą bet kokioje mokslo srityje, o norint studijuoti Japonijoje, kalbos mokymasis yra viena iš pagrindinių sąlygų.
Šio darbo tikslas – panagrinėti kokios yra pagrindinės kliūtys rengiant gerus ekonomistus Lietuvoje. Pasidomėti Japonijos...