Ekonomikos stabilizavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Ekonomikos stabilizavimas referatas. Ekonomikos stabilizavimas referatas.

TURINYS

1. ĮVADAS 3

2. EKONOMIKOS SAMPRATA 4

3. EKONOMIKA IR VALSTYBĖ 5
3.1. Valstybės funkcijos ir ekonominės politikos tikslai
3.2. Monetarinė politika
3.3. Valstybės biudžetas
3.4. Biudžeto reformos esmė ir subalansavimo būtinumas

4. MOKESČIAI 8
4.1. Mokesčių sistema
4.2. Mokesčių lengvatos

5. MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI IR SCHEMOS 11
5.1. BVP
5.2. Gyventojų užimtumas

6. IŠVADOS 13

7. LITERATŪROS SĄRAŠAS 14

1. ĮVADAS

Žmogus, gyvendamas visuomenėje, kasdien susiduria su ekonomika. Kiekvienas iš mūsų svarstome, ką veiksime baigę studijas, kur gausime darbą, kiek gausime atlyginimo, ar jo užteks mūsų reikmėms patenkinti. Mums reikės išlaikyti būstą, reikės maisto, drabužių, reikės pinigų laisvalaikiui, mašinai, televizoriui. Mes svarstome, kodėl brangsta ar pinga prekės ir paslaugos, kodėl ir kokius mokesčius mokame valstybei, kaip panaudosime savo pajamas, kaip jas kaupsime ir kur investuosime. Į šiuos ir į daugelį klausimų mums atsako ekonomikos mokslas.
Taigi būstas, kuriame gyvename, ilsimės, leidžiame laisvalaikį ir maistas, kurį valgome, ir drabužiai, kuriuos dėvime, ir mūsų atliekamas darbas, ir visa kita vienaip ar kitaip yra susiję su ekonomika bei jos veiksniais.
Tad ekonomika kaip mokslas apima visą ekonominę sritį: prekybą, pramonę, žemės ūkį, transportą, kreditą, o taip pat ekonominių reiškinių tyrinėjimą.
Svarbu suvokti, nuo ko priklauso šalies ekonomika, ką reikia daryti, kad ji augtų, kaip pasiekti ekonominę laisvę, teisę pasirinkti veiklos rūšį, išleisti savo uždirbtus pinigus pagal savo norus. Žmonėms taip pat labai svarbus ekonominio saugumo jausmas, kurio šiandien labai pasigendama.
Demokratinėje visuomenėje šie daugumai žmonių svarbūs tikslai tampa ir valstybės tikslu. Praktiškai šalies gerovė priklauso nuo vyriausybės vykdomos politikos. Vieną svarbiausių vaidmenų vaidina tai, kaip vyriausybė paskirsto biudžeto lėšas, kaip planuoja savo išlaidas ir pajamas. Kaip tik tai atskleidžia valstybės ekonominėje politikoje.
Rašant šį darbą su dideliu įsitikinimu galiu pasakyti, kad visa tai, kas šiandien vyksta, ar dar vyks yra sąlygojama tam tikrų procesų. Ekonomika nėra statiška, ji nuolat kinta, juda tam tikra kryptimi, todėl pirmiausia reikia suvokti šiuos procesus ir stengtis judėti į priekį.
Kaip tai daryti, kaip valdyti ekonominę politiką šiame darbe pabandysiu panagrinėti.

2. EKONOMIKOS SAMPRATA

“Ekonomika, tai mokslas apie racionalų ūkininkavimą, apie tai, kaip žmonės ir visuomenė pasirenka naudoti ribotus gamybos išteklius...