Ekonomikos kaip mokslo samprata

 5
Microsoft Word 118 KB
15 puslapiai

TURINYS

TURINYS 1
ĮVADAS 2
1. EKONOMIKOS SAMPRATA 3
1.1. Ekonomikos sąvoka 4
1.2. Ekonomikos mokslo ištakos 5
1.3. Ekonomikos mokslo objektas 6
2. EKONOMIKOS MOKSLO DALYKAS 10
2.1. Ekonomikos (ekonomikso) dėsniai 10
2.2. Ekonomikos sistemos 12
2.3. Ekonomika ir ekonominis elgesys 17
2.4. Ekonomikos mokslų sintezė 20
IŠVADOS 22
LITERATŪROS SĄRAŠAS 23

ĮVADAS

Temos aktualumas: Ekonomika arba dar kitaip vadinama ”ekonomikos teorija”, “ekonomiksas”, “ūkis” bei “ūkinė veikla” yra sudėtingas mokslas. Temos “Ekonomikos kaip mokslo samprata” pasirinkimu norėta išsiaiškinti ekonomikos sampratą ir esmę - suvokti ne tik ekonomikos sąvoką, bet giliau aprėpti ekonomikos objektą, t.y. žmonių tarpusavio santykius gamybos sferoje, kuriuos veikia daug įvairių veiksnių – ūkinę veiklą ir jos sudedamąsias dalis.
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai: Suvokti ekonomiką ir visuomenines jos problemas, kurios glaudžiai susijusios su kiekvienu iš mūsų. Taigi visų pirma analizuojama, kaip ši problema (ekonomikos mokslo suvokimas ir tyrinėjimas) nagrinėjama literatūroje, kokie yra požiūriai į ją, atsakant į šiuos pagrindinius klausimus:
- Kokie ekonomikos mokslo pagrindiniai apibrėžimai ir ištakos?
- Kas yra gamybinė ir ūkinė visuomenės veikla (ekonomikos objektas)?
- Koks visuomenės elgesys ekonomikoje?
- Kokios pagrindines ekonomikos sistemos?
- Kokie ekonomikos mokslų dėsniai?
- Kokia šiuolaikinė ekonomikos mokslų sintezė?
Visa tai padės geriau suvokti ekonomikos mokslą, tiriant ir kaip ekonomikos visumą, ir kaip jos mokslo dalis – mikro- ir makro- ekonomiką. Norint suprasti ekonomikos mokslą, reikia ne tik apibrėžti ekonomikos sąvoką, bet ir suvokti visų rūšių ekonominės veiklos visumą, kuri sudaro ekonomikos sistemą ir veikia pagal savo dėsnius.

1. EKONOMIKOS SAMPRATA

Norint išsiaiškinti ekonomikos sampratą, jos, kaip žmogiškosios veiklos aspekto, apibūdinimas būtų svarbiausias. Ekonomikos sampratą aiškinant abstrakčiais gamybiniais santykiais kaip nuosavybės santykiais, pamirštama, kad gamybiniai santykiai turi savo konkrečias reiškimosi formas. Pastarosios vadinamos ūkiniais santykiais. Norint sukonkretizuoti ekonomikos sampratą, reikia remtis ūkiniais santykiais (1, P.4).
Skiriamos mokslo objektas ir mokslo dalykas. Mokslo objektas yra – specifiškai suprantamas tikrovės fragmentas, kurį tiria apibrėžtų mokslų, disciplinų sistema. Mokslo dalykas yra tai, ką atskiras mokslas, priklausąs tai mokslų sistemai, tiria specifikai suprantamame objekte. Neretai kaip dalykas suprantamas pats mokslas, o objektas – tai, ką mokslas...