Ekonomikos augimo ir aplinkos apsaugos problemos bei perspektyvos

Analizė
 5
Microsoft Word 278 KB
40 puslapiai

Aplinkosaugos problemos pasaulyje. Miesto gyvenamosios aplinkos kokybės kompleksinio įvertinimo galimybės ir problemos. Aplinkos augimas referatas. Aplinkosaugos problemos pasaulyje. Miesto gyvenamosios aplinkos kokybės kompleksinio įvertinimo galimybės ir problemos. Aplinkos augimas referatas.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
EKONOMIKOS KATEDRA

E/K 1/1

EKONOMIKOS AUGIMO IR APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS BEI PERSPEKTYVOS

Šiauliai

2004

Turinys
ĮVADAS 3
TEORINĖ DALIS 4
APLINKĄ TAUSOJANTI PLĖTRA: SAMPRATA IR DISKUTUOTINOS PROBLEMOS 4
ISTORINĖS PROBLEMOS ASPEKTAS 4
APLINKĄ TAUSOJANČIOS PLĖTROS PARADIGMOS 5
EKONOMINIO AUGIMO, STABILIZACIJOS IR NUOSMUKIO MOKSLINĖS INTERPRETACIJOS 6
APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS PASAULYJE 8
MATERIALIOS EKONOMIKOS ĮTAKA APLINKAI 8
APLINKOSAUGINĖS PROBLEMŲ RŪŠYS 9
EKONOMINIAI APLINKOSAUGOS ASPEKTAI 10
EKONOMIKOS AUGIMO BEI APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS BEI PERSPEKTYVOS EUROPOJE 11
EKOLOGINIO EFEKTYVUMO PAŽANGA 11
APLINKOS NAUDA EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS LAIKOTARPIU 14
CENTRALIZUOTAI VALDOMOS EKONOMIKOS POVEIKIS APLINKAI 14
INTEGRACIJOS Į EUROPOS SĄJUNGĄ ĮTAKA APLINKAI 15
INTEGRACIJOS UŽTIKRINIMAS 16
APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS BEI PERSPEKTYVOS LIETUVOJE 18
MIESTO APLINKOS APSAUGOS PROBLEMA 19
APLINKOS VALDYMO PROBLEMOS 20
MIESTO GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖS KOMPLEKSINIO ĮVERTINIMO GALIMYBĖS IR PROBLEMOS 20
GAMTINIAI IŠTEKLIAI, KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 22
GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ, KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA 24
APLINKOSAUGA ŪKINĖS VEIKLOS SRITYJE 28
GEOGRAFINĖS APLINKOS UŽTERŠIMO ŪKINĖS, EKONOMINĖS PASEKMĖS 29
NUOTĖKŲ VALYMO SISTEMŲ RENOVACIJOS GALIMYBĖS 30
PRAKTINĖ DALIS: APLINKOS KOKYBĖ IR GAMTOS IŠTEKLIAI 31
ORAS 31
VANDUO 35
DIRVOŽEMIS 38
BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 41
LIETUVOS KRAŠTOVAIZDIS 42
NAUDINGOSIOS IŠKASENOS LIETUVOJE 44
ATLIEKOS LIETUVOJE 46
IŠVADOS 51
LITERATŪRA 56
PRIEDAI 57

Įvadas

Temos aktualumas. Sparčiai augant ekonomikai, gamybos mastams, besivystant technologiniams procesams, vis didesnę reikšmę įgauna aplinkos apsauga. Žmogaus antropogeninei veiklai pasiekus šiuolaikinius mastus, jos neigiamas poveikis supančiai aplinkai tapo globalus. Atmosfera yra viena iš šios veiklos neigiamai veikiamų biosferos terpių. Bet koks neigiamas poveikis aplinkai anksčiau ar vėliau neigiamai įtakoja žmogaus sveikatą bei gyvenimo būdą. Kadangi atmosferoje vyksta labai daug sudėtingų tarpusavyje susijusių dinaminių gamtinių procesų, tai neigiamas antropogeninis poveikis šioje terpėje greičiausiai atsiliepia žmogui. Todėl šiandien pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama aplinkos apsaugai. Tiek ekonominis, tiek ir socialinis progresas priklauso nuo planetos aplinkos būklės, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo, racionalaus gamtinių išteklių naudojimo. Ūkio, ekonomikos plėtra turi...