Ekonomikos referatai

Turinys. Įžanga. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio panaikinimas. Pelno mokesčio panaikinimo kliūtys. Ekonomikos profesoriaus n. Tideman požiūris į pelno mokestį. Panaikinti pelno mokestį ar ...
Ekonomika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Įvadas. Šiandien nerasime nei vienos žmogaus veiklos srities kur būtų galima apsieiti be pinigų. Pinigai – visuotinis vertės ekvivalentas atliekantis mainų kaupimo vertės mato cirkuliacijos ir mokėjimo priemonių funkciją. Pinigai gali būti viskas kas visuotinai imama mainais į prekes ir paslaugas. Valstybės apyvartoje naudoja kelias pinigų rūšis. Grynuosius pinigus valiuta. ...
Ekonomika,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. Atsargų samprata. Atsargų apskaita ir pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys jų apskaitą ir audito ypatumus. Atsargų įkainojimo metodai ir jų įvertinimas. Atsargų perkainojimas ir nurašymas. Atsargų audito planas programa ir uždaviniai. Auditoriaus darbo dokumentai. Atsargų inventorizacija ir auditoriaus dalyvavimas joje. Inventorizacijos atlikimo procedūra. ...
Ekonomika,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Merkantilizmas. Merkantilizmas italijoje ir ispanijoje. Merkantilizmanyderlandijoje. Merkantilizmas anglijoje. Merkantilizmas prancūzijoje. Merkantilizmas vokietijoje. Merkantilizmas lenkijoje ir lietuvoje. Ankstyvojo merkantilizmo idėjų paplitimas lietuvoje. Merkantilizmo teorijos atsiradimo prielaidos. Merkantilizmo aspektai. Svarbiausi merkantilizmo teiginiai. ...
Ekonomika,  Referatai,  23 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kiekviena valstybė turi savo mokestinę sandarą ir valstybinę mokesčių sistemą apspręstą valstybės sandaros ypatumų. Pagal lr konstituciją lietuva yra unitarinė valstybė kurios teritorija nedalijama į jokius valstybinius darinius ir kurioje valstybės valdžią vykdo seimas respublikos prezidentas vyriausybė bei teismas. Konstitucijos 67 str. Įtvirtina išimtinę seimo ...
Ekonomika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Darbuotojų saugos struktūros. Įmonėse. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų. Apskaita. Instruktavimas mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos. Klausimais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir darbuotojų. Aprūpinimas jomis. Reikalavimai darbo vietoms ir jų. Įrengimas. Profesinės rizikos vertinimas. Įmonėje. Nelaimingų ...
Ekonomika,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Verslo ekonomikos kursinis darbas. Tema mėsinių avių auginimo perspektyvos lietuvoje. Autorius ingriduxs. Turinys. Įvadas. Didelė avių veislių įvairovė. Veislinės avys. Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės. Lietuvos juodgalvės. Prekosai. Romanovo veislės avys. Ostfryzai. Sufolkai. Berišon diušer. Tekseliai. Vokietijos juodgalvės. Dorper veislės avys. Vokietijos merinosai. ...
Ekonomika,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos banko istorija. Šiuolaikinio lietuvos banko valdymas ir struktūra. Centrinio banko vaidmuo lietuvos ekonomikoje. Lietuvos banko misija pagrindinis tikslas ir jo siekimas. Pagrindiniai lietuvos banko uždaviniai ir funkcijos. Pinigų emisija. Pagrindinės lietuvos banko užsienio atsargų valdymo nuostatos. Kreditų įstaigų priežiūra. ...
Ekonomika,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Prekybos logistika. Prekybos logistika jos samprata vieta ir reikšmė. Prekybos logistikos sudedamosios dalys ir pagrindiniai elementai. Prekybos logistikos ryšys su kitomis mokslo ir praktikos sritimis. Logistikos uždaviniai ir funkcijos. Kompiuterinės sistemos ir logistika. Pirkimų logistika. Funkcijos ir uždaviniai. Pirkimų planavimas. Tiekėjų pasirinkimas ...
Ekonomika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos ir jų segmentai. Rinkos segmentavimas. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Marketingo strateginis planavimas. ?tele2? veikla. ?tele2? aplinkos analizė konkurentai. ?tele2? tikslinė rinka. ?tele2? swot analizė. ?tele2? marketingo tyrimas. Anketa. Anketos rezultatai. Anketos duomenų ...
Ekonomika,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Tobulosios konkurencijos samprata ir bruožai. Firmos pelno maksimizavimas. Pusiausvyra tobulosios konkurencijos rinkoje. Tobulosios konkurencijos efektyvumas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Temos aktualumas. Tobulosios konkurencijos ekonomika perfect competition economy - tai decentralizuotos kainodaros sistema kurioje nėra išorinės prievartos o ką gaminti ...
Ekonomika,  Referatai,  34 psl.
2011 06 25
Vilniaus universitetas. Ekonomokos fakultetas. Verslo katedra. Turinys. Įvadas. Civilinė atsakomybė. Transporto priemonių draudimas. Transporto priemonės vairuotojo ir keleivių. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų?????. Sausumos transporto ir civilinės atsakomybės. Draudimo pagrindiniai. Terminai irapibrėžimai. Tpvca privalomasis draudimas?????????. Transporto priemonių savininkų ...
Ekonomika,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo fondo. Vykdomosios išmokos. Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimas. Senatvės pensija. Invalidumo pensijos. Stažas invalidumo pensijai gauti. Našlių ir našlaičių maitintojo netekimo pensija. Užsienio pensijos. Valstybinio socialinio draudimo fondo. Valdybos apskundimas. Kompensuojamasis uždarbis pašalpoms skaičiuoti. Ligos ir ...
Ekonomika,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Mokesčiai. Referatas. Klaipėda 2006 m. Įvadas. Pasaulyje kiekvienas žmogus ar įmonė moka mokesčius. Mokestis – mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius mokamus į valstybės savivaldybių biudžetus bei fondus. Lietuvos respublikos mokesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir valstybės rinkliava. ...
Ekonomika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25