Ekonomikos konspektai

I dalis. Pinigai. I tema. Pinigų teorija ir pinigų sistema. Pinigų samprata ir esmė. Istorikai politikai teisininkai filosofai - visi šie žmonės turėjo skirtinga požiūrį į pinigus. Ekonomistai daugiau domisi ne tiek idėjiniais kiek materialiais pinigų padariniais. A pinigai yra toks mainų įtraukis su kuriuo galima įsigyti bet kurių rinkos prekių. B pinigai visas prekes suveda ...
Ekonomika,  Konspektai,  35 psl.
2011 06 25
I. Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Te nagrinėja tarptaut ekonominių santykių teorinius pagrindus aktualiausias šiuolaikinės užsienio prekybos ir tarptaut finansų problemas ek bei polit tarpusavio sąveiką moderniajame pasaulyje. 7 dešimtm prasidėję pokyčiai sąlygojo susidomėjimą ek ir polit sričių tarpusavio sąveika ...
Ekonomika,  Konspektai,  37 psl.
2011 06 25
Gamybos procesų klasifikavimas. Gamybos proceso organizavimas-moksliškai pagrįsta sistema pagal kurią laiko ir vietos atžvilgiu derinamas darbas ir daiktiniai gamybos elementai atsižvelgiant į taikomą techniką ir technologiją gaminamos produkcijos nomenklatūrą bei gamybos mastą ir siekiant gauti didžiausius rezultatus mažiausiomis sąnaudomis. Ši išsami klasifikacija padės ...
Ekonomika,  Konspektai,  39 psl.
2011 06 25
Paslaugų sektoriaus įnašas į ekonomikos svarbus šiais aspektais1 teikiamas pasl-as žmonės vertina lygiai t. P. Kaip ir pagamintas prekes 2 sukurta pasl-gų pridėtinė vertė aukštesnė už prekių prid. Vertę3 pasl-gų sektorius savo intensyvumu prekių gamybos sektoriui pasl-gų ind-ja daro didelę tech-nę įtaką ne tik naujoms pasl-oms atsirasti bet ir naujoms prekėms4 pasl-gų ...
Ekonomika,  Konspektai,  7 psl.
2011 06 25
F-sai - tai ne pačios piniginės lėšos o santykiai tarp žmonių paskirstant ir panaudojant fondų pinigines lėšas. F-sai – tai piniginių santykių sistema susidaranti kaupiant nacionalinį produktą nacionalinės ir grynosios pajamos ir jų pagrindų sukuriant finansinius išteklius panaudojamos įvairiuose krašto ūkio valdymo lygiuose tai ekonominis instrumentas paskirstant bendrą ...
Ekonomika,  Konspektai,  7 psl.
2011 06 25
Valdymo apskaita yra organizacijos vidinės ekonominės ir vadybinės informacijos matavimo kaupimo analizės atskaitomybės ir sklaidos procesas kurio tikslas – objektyviai ir greitai informuoti vadovus apie buvusią esamą ar būsimą valdymo objektų būklę. Kas yra vertės grandinė. Vertės grandinė yra tokia veikų darbų užduočių seka kuri sukuria vertingą prekę ar paslaugą. ...
Ekonomika,  Konspektai,  17 psl.
2011 06 25
Paslaugų ekonomika. Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Klausimai. Kokie yra išskiriami trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Kokia yra paslaugų esmė pagrindinės paslaugų savybės bei skirtumai nuo materialios prekės. ? paslaugos – dominuojanti veikla visoje ekonomikos struktūroje sudaranti 60-70? bnp kurioje dirba 23 šalies ...
Ekonomika,  Konspektai,  40 psl.
2011 06 25
Tema 1 investavimo esmė realios ir finansinės investicijos. Santaupos kaip investicijų pagrindas. Prieš pradedant nagrinėti investicijų esmę pirmiausiai reikėtų aptarti santaupas kurios yra pagrindinis investicijų šaltinis. Paprastoje ekonomikoje pusiausvyra pasiekiama tada kai santaupos susilygina su investicijomis. Skirtinguose literatūros šaltiniuose galima rasti įvairių termino ...
Ekonomika,  Konspektai,  100 psl.
2011 06 25
Turinys. Verslas ir jo aplinka. Verslo samprata tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. Verslo įmonės ir jų veiklos ypatumai. Įmonės apibrėžimas pagrindiniai jos bruožai. Įmonės tikslai. Įmonės ...
Ekonomika,  Konspektai,  20 psl.
2011 06 25
Strateginis valdymas- apimtis – 2 kreditai 8 teorinės paskaitos atsiskaitymo būdas – kontrolinis. Vadovėlis – a. Vasiliauskas ?firmų strateginis valdymas?- reikalingi skyriai i iii iv v vi vii viii x 7 paskaita xiii. Visos lietuvos organizacijos tiek biznio tiek pelno nesiekiančios išgyvena esminių permainų laikotarpį. Radikaliai kinta jų aplinka susiduriama iki tol nepažintais ...
Ekonomika,  Konspektai,  30 psl.
2011 06 25
. EKONOMIKA . EKONOMIKOS SAVOKA . Ekonomika – tai mokslas padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausia . Ekonomikos teorija mikroekonomika ir makroekonomika . Mikroekonomika nagrineja pagrindinių ekonomiką sudarančių elementų individualiujų vartotojų įmonių išteklių savininkų ekonomikos šakų . Makroekonomika tiria bendrą eonomikos ...
Ekonomika,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
Paprastosios palūkanos. Pinigai. Jis yra vertas savo druskos yra posakis kuris kilęs iš laikų kai darbininkams būdavo mokama druskos gabalais. Pinigai yra bet kas kuo priimta atsiskaityti už prekes ir paslaugas. Vampumai sraigių kiautai karoliukai akmeninės plokštelės ir kiti objektai tarnavo kaip pinigai. Vystantis ekonomikai pinigų sistema turi keistis taip kad atitiktų naujas ...
Ekonomika,  Konspektai,  14 psl.
2011 06 25
Ekonometrijos vaidmuo. Aprašomoji statistika. Atsitiktiniai dydžiai ir jų tikimybių pasiskirstymo f-jos. Matematinė viltis dispersija kovariacija koreliacija. Normalusis standartinis normalusis 2 stjudento ir f pasiskirstymas. Hipotezių tikrinimo procedūra. Tiesinės porinės regresijos modelis. Tiesinio porinio regresijos modelio sudarymas ir įvertinimas. Tiesinio porinės koreliacijos ...
Ekonomika,  Konspektai,  31 psl.
2011 06 25
I. Bankinio kredito sąvoka ir uždaviniai. Banko kreditas kaip ekonominė kategorija yra viena iš paskolinto kapitalo judėjimo formų. Banko kredito atsiradimo būtinumą sąlygoja piniginės apyvartos dėsningumas pagal kurį pas vienus šiuos apyvartos dalyvius nuolat atsiranda laikinai laisvos piniginės lėšos o pas kitus atsiranda laikinas papildomų piniginių lėšų poreikis. Taigi ...
Ekonomika,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
Globalizacija-organizacijos pripažinimas jog verslas turi būti plėtojamas peržiangiant vienos šalies ribas. Glob. Reiškinys susidedantis iš 3 tarpusavyja susyjusių veiksnių. 1artumas 2vietos 3požiūrio šie 3 globalizacijos veiksniai pabrėžia santikius su kuriais susiduria globalinis vadovas beprecedentinį išdėstymą bei sudėtingumą. Artumas vadovai dabar dirba žymiai artimiau ...
Ekonomika,  Konspektai,  7 psl.
2011 06 25