Ekonomika

I dalis. Pinigai. I tema. Pinigų teorija ir pinigų sistema. Pinigų samprata ir esmė. Istorikai politikai teisininkai filosofai - visi šie žmonės turėjo skirtinga požiūrį į pinigus. Ekonomistai daugiau domisi ne tiek idėjiniais kiek materialiais pinigų padariniais. A pinigai yra toks mainų įtraukis su kuriuo galima įsigyti bet kurių rinkos prekių. B pinigai visas prekes suveda ...
Ekonomika,  Konspektai,  35 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio panaikinimas. Pelno mokesčio panaikinimo kliūtys. Ekonomikos profesoriaus n. Tideman požiūris į pelno mokestį. Panaikinti pelno mokestį ar ...
Ekonomika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Kursiniai darbai,  16 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Kursiniai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Prekių apskaita. Bendros žinios apie prekių apskaitą. Pirkimų ir pardavimų fiksavimas apskaitos dokumentuose. Prekių pardavimo kainas koreguojantys įrašai. Prekių pirkimo kainas koreguojantys įrašai. Parduotų prekių savikaina. Prekių apskaitoje naudojami atsargų įvertinimo metodai. Konkrečių kainų metodas. Vidutinių kainų metodas. Fifo metodas. Lifo ...
Ekonomika,  Kursiniai darbai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Pagrindiniai įmonės tikslai. Įmonės uždaviniai. Verslo aplinkos. Mikroaplinkų analizė. Makroaplinkų analizė. Marketingo planas. Kainų strategija. Nuolaidų sistema. Reklama ir rėmimas. Vieta patalpos ir jų įrengimas. Vietos pasirinkimas. Įmonės patalpos. Reikiamos įrangos įsigijimas. Personalas. Organizacinė valdymo struktūra. ...
Ekonomika,  Analizės,  10 psl.
2011 06 25
I. Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Te nagrinėja tarptaut ekonominių santykių teorinius pagrindus aktualiausias šiuolaikinės užsienio prekybos ir tarptaut finansų problemas ek bei polit tarpusavio sąveiką moderniajame pasaulyje. 7 dešimtm prasidėję pokyčiai sąlygojo susidomėjimą ek ir polit sričių tarpusavio sąveika ...
Ekonomika,  Konspektai,  37 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Kursiniai darbai,  15 psl.
2011 06 25
Įvadas. Šiandien nerasime nei vienos žmogaus veiklos srities kur būtų galima apsieiti be pinigų. Pinigai – visuotinis vertės ekvivalentas atliekantis mainų kaupimo vertės mato cirkuliacijos ir mokėjimo priemonių funkciją. Pinigai gali būti viskas kas visuotinai imama mainais į prekes ir paslaugas. Valstybės apyvartoje naudoja kelias pinigų rūšis. Grynuosius pinigus valiuta. ...
Ekonomika,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. Atsargų samprata. Atsargų apskaita ir pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys jų apskaitą ir audito ypatumus. Atsargų įkainojimo metodai ir jų įvertinimas. Atsargų perkainojimas ir nurašymas. Atsargų audito planas programa ir uždaviniai. Auditoriaus darbo dokumentai. Atsargų inventorizacija ir auditoriaus dalyvavimas joje. Inventorizacijos atlikimo procedūra. ...
Ekonomika,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Merkantilizmas. Merkantilizmas italijoje ir ispanijoje. Merkantilizmanyderlandijoje. Merkantilizmas anglijoje. Merkantilizmas prancūzijoje. Merkantilizmas vokietijoje. Merkantilizmas lenkijoje ir lietuvoje. Ankstyvojo merkantilizmo idėjų paplitimas lietuvoje. Merkantilizmo teorijos atsiradimo prielaidos. Merkantilizmo aspektai. Svarbiausi merkantilizmo teiginiai. ...
Ekonomika,  Referatai,  23 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kiekviena valstybė turi savo mokestinę sandarą ir valstybinę mokesčių sistemą apspręstą valstybės sandaros ypatumų. Pagal lr konstituciją lietuva yra unitarinė valstybė kurios teritorija nedalijama į jokius valstybinius darinius ir kurioje valstybės valdžią vykdo seimas respublikos prezidentas vyriausybė bei teismas. Konstitucijos 67 str. Įtvirtina išimtinę seimo ...
Ekonomika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Tyrimo problemos apibrėžimas. Tyrimo projekto sudarymas. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Tyrimo problemos apibrėžimas. Vieno iš tyrimą atlikusių žmonių tėvas dirba uab ?bauer vertrieb? kauno skyriuje. Todėl mes pasiūlėme uab ?bauer vertrieb? kauno skyriui atlikti šios įmonės ...
Ekonomika,  Kursiniai darbai,  8 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Darbuotojų saugos struktūros. Įmonėse. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų. Apskaita. Instruktavimas mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos. Klausimais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir darbuotojų. Aprūpinimas jomis. Reikalavimai darbo vietoms ir jų. Įrengimas. Profesinės rizikos vertinimas. Įmonėje. Nelaimingų ...
Ekonomika,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25