Egipto civilizacija2

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
2 puslapiai

Senovės Egiptas.

18 a. pabaigoje, Napoleono žygio į Egiptą metu (1798 m.), prasidėjo sistemingi Egipto tyrinėjimai. Jų metu rastas garsusis “Rozetės akmuo” – pirmasis tekstas egiptiečių kalba. Beje, jis buvo su vertimu į graikų kalbą.
Egipto pavadinimas kilo iš žodžio “Aigiuptos” – taip graikai vadino Egipto miestą Memfį. O patys egiptiečiai savo sostinę vadino “Chikupta” dievo Pta garbei.
Egipto civilizacija yra pati seniausia.
Senovės Egipto istorijos chronologiją tiek pat sudėtinga apibrėžti, kiek ir kitų senovės Rytų valstybių. Tai paaiškinama tuo, kad senovės Rytuose nebuvo nustatytų laiko skaičiavimo sistemų. Egipte raetų skaičiavimas buvo atliekamas ir atnaujinamas pagal kiekvieno faraono valdymo metus.
Politinė Egipto raida
1. Seniausiosios Karalystės laikotarpis (3000-2800 m. pr. Kr.).
2. Senosios Karalystės laikotarpis (2800-2250 m. pr. Kr.).
3.Pirmosios Suirutės laikotarpis (2250-2050 m. pr. Kr.).
4. Viduriniosios Karalystės laikotarpis (2050-1750 m. pr. Kr.)
5.Antrosios Suirutės laikotarpis (1750-1580 m. pr. Kr.)
6. Naujosios Karalystės laikotarpis (1580-1085 m. pr. Kr.)
7. Nuosmukis
a) tarpusavyje besivaržančios kunigaikštystės (1085-715 m. pr. Kr.);
b) susivienijimas (715-525 m. pr. Kr.);
c) persų nukariavimas (525-332 m. pr. Kr.);
d) Aleksandro Makedoniečk) nukariavimas (332-30 m. pr. Kr.);
e) nuo 30 m. pr. Kr. Egiptas tapo Romos imperijos prpvincija.

Egipto civilizacija atsirado pasikeitus gamtos sąlygoms. Civilizacijos pradžią lėmė miestai. Egipto valstybė atsirado Šiaurės Rytų Afrikoje. Patys egiptiečiai savo tėvynę vadino ,,Kemet" -,,Juodąja", tuo pabrėždami žemės derlingumą.
Egiptiečių tautą sudarė afrikiečiai ir azijiečiai žemdirbiai, atsikėlę čia apie 5200 m. pr. Kr. Senovės egiptiečiai buvo vieninga tauta, kalbėjusi viena kalba, priklausiusia semitų-chamitų kalbų...