Egiptas piramides

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Referatas egiptas. Referatas egiptas.Žinomi septyni pasaulio stebuklai: Egipto piramidės,
kabantieji Babilono (Semiramidės) sodai, Halikarnaso
mauzoliejus, Efeso Artemidės šventykla, Rodo kolosas, Olimpo
Dzeuso statula ir Aleksandrijos švyturys. Jų skaičių lėmė
magiška septyniukės galia, ribotos žmonių atminties galimybės,
antikinio pasaulio užimamas plotas ir, svarbiausia, tradicijų
pastovumas. Maždaug IIIa. pr.m.e. kažkas šią septyniukę
paskelbė esant stebuklų etalonu. Buvo atvejų, kai buvo bandoma
įvesti vieną kitą pataisą, pvz. septintuoju stebuklu kartais
buvo laikoma Aleksandrijos biblioteka, Koliziejus ar Pergamo
altorius.

Praslinkus tūkstantmečiui po Romos žlugimo, pamažu vėl imta
domėtis senojo pasaulio stebuklais. Antikos autoritetas buvo
toks didelis, kad minėtuosius septynis stebuklus buvo imta
laikyti nedaloma visuma, nors kai kurie iš jų jau buvo
visiškai sunykę ir minimi tik senoviniuose rankraščiuose bei
padavimuose. Tada ir atsirado žinomas posakis "aštuntasis
pasaulio stebuklas". Juo buvo laikoma Palmyra, Peterburgas,
Venecija, netgi Eifelio bokštas. Devintojo stebuklo nebuvo ir
negalėjo būti. Prie septynių stebuklų galima prijungti tik dar
vieną, tuo pabrėžiant, kad šis yra pranašesnis už viską, ką
žmonės yra sukūrę įsigalėjus kanonui.

Graikai buvo patyrę keliautojai, tačiau retai teišplaukdavo už
Viduržiemio jūros baseino ribų, todėl nežinojo Indijos, Pietų
Azijos, Kinijos, Afrikos pietinės dalies nuo Sacharos. Todėl į
"septynetą" nepateko stebuklai, esantys už graikų pasaulio
ribų, taip pat žuvę arba pamiršti iki to laiko, kai graikai
ėmė keliauti artimosiomis jūromis arba atsiradę jau
įsigaliojus labai griežtai ir subjektyviai atrankai.

Apie septynis pasaulio stebuklus yra nemažai mokslinės bei
grožinės literatūros, sukurta kino filmų. Daugybėje pareiškimų
galima rasti teiginių, kad mūsų protėviai nebūtų pajėgę
pastatyti Egipto piramidžių, Baalbeko šventyklų, nulieti
geležies kolonos Delyje ir pan. Seniau žmonės manydavo, kad
tokius didžiulius senovės paminklus padėjo pastatyti dievai,
džinai ar raganos, šiandien gi prietarai pridengiami
moksliškumo skraiste. Kadangi toli gražu ne visi žino, kaip
buvo pastatyta kokia šventykla ar paminklas, žmonės lengvai
patiki hipotezėmis apie visagalius ateivius, kurie neva
praeityje pas mus atskrisdavę ir ką nors pastatydavę ar apie
nuskendusio Atlantidos kontinento išsigelbėjusius gyventojus,
kurie perdavę savo žinias likusiam pasauliui

Egipto atradimas

Tie, kurie čia statė iš...