Eduardas balsys

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
2 puslapiai

Eduardas balsys referatas. Eduardas balsys referatas.

Eduardas Balsys gimė 1919m. gruodžio 20 dieną Nikolajeve Ukrainos TSR.Sisteminigai mokytis muzikos pradejo tik 1945m.,kai išvadavus Tarybų Lietuvą iš vokiškųjų okupantų ,buvo atgaivinta Kauno konservatorija.Prieš įstodamas į konservatoriją, jis dirbo pedagoginį darbą - dėstė Kretingos vidurinėje mokykloje fiziką.
Nuo pirmojo savarankiško kūrinio iki paskutinio opuso - toks platus yra pirmojo dvigubo Eduardo Balsio kompaktinio disko Dramatinės freskos, kurį išleido Muzikos informacijos ir leidybos centras, užmojis. Naujajame leidinyje - visi svarbiausi kompozitoriaus instrumentiniai kūriniai, žymėję reikšmingiausius lūžius ne tik kompozitoriaus kūrybinėje biografijoje, bet ir visoje lietuvių muzikoje.
Naujasis leidinys - tai puiki proga aktualizuoti ir bandyti įvertinti šiandieniniame kontekste Eduardo Balsio kūrybą. Muzikos tyrinėtojams Eduardas Balsys neabejotinai yra vienas svarbiausių lietuvių pokario kūrėjų, ypač svarbų vaidmenį suvaidinęs postalininiame lietuvių muzikos laisvėjimo ir atsinaujinimo procese šeštojo dešimtmečio pabaigoje. Daugeliui lietuvių kompozitorių Eduardas Balsys - mokytojas ir patarėjas, teigęs savo studentams, kad svarbiausi prioritetai komponuojant muziką yra spontaniškumas ir kūrybos prasmė. Atlikėjams, koncertuojantiems ir dar studijuojantiems, Balsys yra kelių chrestomatinių, nuolat atliekamų kūrinių autorius. Tačiau kaip Eduardo Balsio muzika skamba šiandieniniam klausytojui? Kuo ji gali sudominti? Naujasis dvigubas kompaktinis diskas įtikina - tai labai stipri, savo išraiškos galia stulbinanti kūryba. Turinti tvirtą dramaturginį pagrindą, monolitiška. Atrodo, kad šioje muzikoje nėra nieko nereikalingo, nepagrįsto. Ji neįtikėtinai skambi ir kokybiška, liudijanti išskirtinį kūrybinį talentą mūsų muzikos istorijoje.
Naujajame dvigubame leidinyje, kaip ir visame Balsio kūrybiniame palikime, dominuoja orkestrinė muzika, stambios...