E komercijos samprata

 5
Microsoft Word 135 KB
18 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 3
1. Internetas. Sukūrimas ir vystymasis 4
1.1 Interneto chronologija 4
1.2 Technologinė komercializacija 5
2. Elektroninė komercija 6
2.1 Finansinės paslaugos internete 6
2.1.1. Internetinė bankininkystė 6
2.1.2. Internetinė prekyba biržoje 7
2.1.3. Internetinis draudimas 7
2.2 e – bankininkystė 7
2.3 e – parduotuvės 8
2.3.1 prekybos Internete sistemos 8
2.3.2 Mokėjimo sistemos 10
2.4 e – aukcionai 12
2.5 Mobilus e – biznis 13
3. E - komercija: saugumo problema 14
3.1 Neteisėtos priemonės e- verslo rinkoje 14
3.2 Apsaugos priemonės e – komercijoje 15
4. E- verslo plėtotė Europoje ir pasaulyje 16
4.1 Interneto paslaugos Lietuvos rinkoje 17
IŠVADOS 19
Anotacija (rusų kalba) 20
Literatūros sąrašas 21
PRIEDAI (PowerPoint skaidruolės)

ĮVADAS

XXI amžius prasidėjo pasaulinio informacinio tinklo „Interneto“ plėtojimųsi ir virtualios ekonomikos atsiradimu, tai yra ekonomika, grindžiama interaktyviu verslu ir žmogaus gyvenimo naudingo laiko taupymu
Dauguma verslo pasaulio žmonių yra susidūrę su Internetu ir žino jo reikšmę, nors ir paviršutiniškai suvokdami jo taisykles.
Iš pradžių Internetas buvo sukurtas kaip informacijos platinimo priemonė, jo komercinio panaudojimo galimybė buvo atrasta komercinėms įmonėms suvokus, kad reikia teikti naudingą ir vertingą informaciją ir užmegzti tokius ryšius su savo auditorija, kurie būtų abipusiai naudingi . Kadangi geras ryšys visada buvo svarbus veiksnys versle, su Interneto atsiradimu jis tapo svarbiausias.
Informacinių technologijų atsiradimas 20 amžiaus pabaigoje leido atsirasti pačiam pelningiausiam verslui – elektroniniam verslui. Aukštas pelningumo lygis pasiekiamas dviejų faktorių - visą žemę apimančio Interneto ryšio ir palyginti mažų e-verslo išlaidų – sąveikoje.
. Vienu iš svarbiausių dabartinės pasaulinės ekonomikos globalizacijos (pradėtas vartoti penktojo dešimtmečio viduryje, žodis „globalizacija“ naudojamas apibrėžti įvairiausius informacijos, ekonomikos ir kitus procesus, turint galvoje didėjančią ūkių ir visuomenių integraciją bei intensyvėjančius savitarpio ryšius) parametrų yra informacinių technologijų vystymasis ir Interneto komerciališkėjimas.
Dauguma nori kurti savo saitus ir prisistatomuosius puslapius. Pasitvirtina nuomonė, kad Internetas-dar viena, turinti savo specifiką daugiaplanė terpė bizniui klestėti, suvaržyta tais pačiais biznio įstatymais. Internete ieškomi ir randami verslo partneriai ir klientai, randami verslo palaikymo sprendimai, automatizuojamos operacijos su partneriais ir pardavėjais, kuriamos įvairios...