Dualizmas ir mirtis hermano hesės kūryboje

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Turinys

Įžanga2
Amžinasis būties dualizmas H. Hesės kūryboje3
Mirties problema H. Hesės kūryboje6
Literatūros sąrašas8

Įžanga

Visų pirma noriu pasakyti, kad nesu filosofiją studijuojantis žmogus, rimtai užsiiminėjantis ja ir rimtai besigilinantis į jos apraiškas literatūroje, todėl panagrinėsiu tik vieno rašytojo kūryboje pasireiškiančius filosofinius apmąstymus ir ieškojimus.
Filosofija atsirado, kai žmogui ėmė nepakakti paprastų mitologinių atsakymų į jį kamuojančius klausimus. Ji vystėsi po truputį ir antikos laikais įgavo mokslo statusą ir pavadinimą „filosofija“. Manoma, kad šį pavadinimą sugalvojo Pitagoras. Antikos laikais daug filosofų nagrinėjo labai įvairias problemas: būtis, daiktų pradai, siela ir t.t. Nors įvairios filosofų mokyklos nagrinėjo skirtingus klausimus, arba į tuos pačius klausimus žiūrėjo skirtingai, buvo padėtas tvirtas pagrindas visai filosofijai ir netgi kitiems mokslams. Taip galima teigti, nes visos antikoje iškeltos idėjos gyvuoja ir dabar. Kai kurios truputį patobulintos, kitos visai nepakitę, o vėlesnių filosofų darbai yra tik prierašai prie pradinio darbo. Šios pagrindinės idėjos davė peno mąstymui vėlesniems filosofams, jomis remiantis arba joms prieštaraujant buvo sukurta daugybė teorijų, iškelta begalė naujų klausimų.
Idėjų ir daiktų pasaulio teorija atsirado 428/427-347 m. Pr. Kr., t.y. su Platono idėjomis. Platonas toliau rutuliojo Sokrato pradėtas mintis, kad reikia ieškoti žinių esmės. Platonas sukūrė idealistinės filosofijos kryptį teigdamas, kad egzistuoja du pasauliai, idėjų ir materialus. Idėja, tai daikto esmė, sąlygojanti jo rūšinę priklausomybę (dabar esmę suprantame kaip daikto rūšinių požymių visumą). Idėja yra nenykstanti, tobula, o žmogus mato tik jos atspindžius, šešėlius. Šie atspindžiai ir yra pasaulis, kurį mes jaučiame, kurį matome ir kurį suvokiame. Realus pasaulis gali būti visai kitoks.
Platono mokinys, Aristotelis, kritikavo savo mokytojo mokymą ir teigė, kad daikto idėja slypi pačiame daikte, kad egzistuoja medžiagos ir formos dualizmas. Medžiaga (tai, kas neapibrėžiama) ir forma (bendros, rūšinės daiktų savybės) reiškiasi kartu.
Žmogų taip pat galima nagrinėti per šią prizmę. Žmogus yra sudarytas iš kūno ir sielos. Abu, Platonas ir Aristotelis, sutinka, kad kūnas yra vienu laipteliu žemiau sielos, kad tai forma, kiautas, kuriame yra įkalinta žmogaus siela. Platono dvasia veikia materialųjį kūną, vadinasi egzistuoja daiktų ir idėjų pasaulis, dualizmas. Dėl gamtoje kylančių taisyklingų, tikslingų reiškinių, Platonas teigė, kad viską sukūrė Dievas, tobulybė,...