Draustiniai

Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS3
1. DRAUSTINIAI…………………………………………………………………………………4
1.1 Valstybiniai geologiniai draustiniai4
1.2 Valstybiniai geomorfologiniai draustiniai4
1.3 Valstybiniai telmologiniai (pelkių) draustiniai5
1.4 Valstybiniai kraštovaizdžio draustiniai5
2. DRAUSTINIŲ RŪŠYS5
2.1 Gamtiniai draustiniai…………………………………………………………………………5
2.2 Kultūriniai draustiniai6
2.3 Kompleksiniai draustiniai………………………………………………………………………6
3. DRAUSTINIŲ STEIGIMO TIKSLAS7
4. VEIKLOS DRAUSTINIUOSE REGLAMENTAVIMAS7
5. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMAS8
IŠVADOS10
LITERATŪRA11

ĮVADAS

Draustiniai steigiami turint tikslą išsaugoti bei atkurti kurį vieną arba keletą gamtos komponentų ir išlaikyti bendrąjį ekologinį balansą. Draustiniams nustatoma dalinės gamtos apsaugos tvarka, leidžianti tokią ūkinę bei kitą veiklą ir tokios apimties, kuri neprieštarauja draustinių tikslams bei uždaviniams. Draustinių plotai lieka ankstesnių žemės ar vandens naudotojų žinioje, ir jie privalo laikytis nustatytos juose tvarkos.

1. Draustiniai
Norint išsaugoti vertingus kraštovaizdžius, unikalios augalijos, gyvūnijos plotus, ledynų paliktus riedulynus ir kitas saugotinas teritorijas, steigiami draustiniai. 1973 m. Lietuvoje buvo 173 draustiniai. Nuo 1998 m. Utenos raj. paskelbti šie draustiniai.

1.1 Valstybiniai geologiniai draustiniai

Indubakių (Saldutiškių sen.). Saldutiškio apylinkėse jis jis paskelbtas draustiniu tais pačiais metais, kaip ir Vajelių. Jo plotas yra 7,2 ha. Kemešio ežero pakrantėje saugomas riedulynas Inkubakių (Undubakių, anot uteniškių) kaime yra nuskalautų kraštinių (galinių) morenų duobotame kalnyne. Jis išsinėstęs tarpgūbriniame pažemėjime, Tauragnų iškilimuose. Juos paliko tuoj po šių aukštumų akumuliacijos sekęs ryškus atotirpis, susiformavęs smėlingų-žvirgždingų ir aleuritingų keiminių kuplių kalvų arealas ties Daunoriais, Kviliais, Saldutiškių pietuose pereinančių į Minčios smėlėtą, silpnai banguotą lygumą. Granitai, porfyrai (skersmuo 0,3-2 m.); ledynų atvikti iš Suomijos, kiti iš Alandų salų, Baltijos jūros dugno ir Švedijos.
Vajelių (Saldutiškio sen.). Jo plotas 12 ha. Kraštinių (galinių) morenų suklotinio masyvaus gūbrio atlikuonis – balno formos riedulinga didkalvė, atsiradusi anksčiau kaip prieš 14 tūkst. metų dėl paskutiniojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos ledyno veiklos. Rieduliai daugiausia granitiniai (67%), smulkūs ir vidutinio dydžio...