Draudimo veiklos licencijavimas lietuvoje

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 120 KB
15 puslapiai

Licencijavimas referatas. Licencijavimas referatas.

TURINYS


1. ĮVADAS3
1.1 Draudimo Įstatymo paskirtis 3
1.2 Pagrindinės draudimo sąvokos 3
1.3 Kas gali užsiimti draudimo veikla? 5
2. DRAUDIMO VEIKLOS LICENCIJA5
2.1 Kam išduodama draudimo veiklos licencija?5
2.2 Prašymas draudimo veiklos licencijai gauti6
2.3 Draudimo veiklos licencijos išdavimas8
2.4 Konsultacijos su kitomis institucijomis9
2.5 Informacija apie pasikeitimus10
2.6 Draudimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymas ir panaikinimas10
3. IŠVADOS12
4. LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS13


Draudimo Įstatymo paskirtis
Įstatymo tikslas – reglamentuoti draudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą siekiant, kad draudimo sistema būtų patikima, efektyvi, saugi ir stabili.
Įstatymas nustato asmenis, turinčius teisę vykdyti draudimo ir perdraudimo, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą Lietuvos Respublikoje, pagrindinius šios veiklos valstybinio reguliavimo principus, reglamentuoja šią veiklą ir ypatumus, kuriuos privalo atitikti akcinė, uždaroji akcinė bendrovė ar Europos bendrovė , vykdanti draudimo veiklą ar nepriklausomo draudimo tarpininkavimo veiklą. Šis Įstatymas taip pat reglamentuoja draudimo sutarties šalių iki sutartinių santykių, draudimo sutarties sąlygų, santykių, atsirandančių iš draudimo sutarties ir susijusių su ja, ypatumus bei kitus jame nurodytus santykius.
Šio Įstatymo nuostatos netaikomos:
1) valstybinio socialinio draudimo santykiams;
2) Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo reglamentuojamiems santykiams.
4. Subjektų, turinčių teisę verstis valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo veikla, steigimo, licencijavimo, veiklos, pabaigos, bankroto ir valstybinės priežiūros ypatumus nustato kiti įstatymai.
5. Tam tikrų draudimo įmonių draudimo veiklos ypatumus gali nustatyti kiti įstatymai.

Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
Apdraustasis – gyvybės ir sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra draudžiami; turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudžiami.
Civilinės atsakomybės draudimas – asmens turtinių interesų, susijusių su civiline atsakomybe už nukentėjusiems tretiesiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą, draudimas, kai draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos apdraustasis privalo atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą,...