Draudimo bendrovių reklamos būdai ir efektyvumas

Referatas
 5
Microsoft Word 89 KB
10 puslapiai

VILNIAUS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS FAKULTETAS

DRAUDIMO BENDROVIŲ REKLAMOS BŪDAI IR EFEKTYVUMAS

Referatas

Vilnius, 2005
TURINYS

1. DRAUDIMO PASLAUGŲ REKLAMA 2
2. REKLAMOS TIPAI 4
3. REKLAMOS PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI 5
4. REKLAMOS PRIEMONĖS 6
5. REKLAMOS PERTEIKIMO PRIEMONIŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 7
6. RĖMIMAS 8
7. GYVYBES DRAUDIMO PRODUKTŲ REKLAMA 9
8. UAB “ERGO LIETUVA” REKLAMA 13
9. DRAUDIMO ĮMONIŲ REKLAMA INTERNETE 15
LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

1. DRAUDIMO PASLAUGŲ REKLAMA

Išsivysčiusiose pasaulio šalyse draudimo kompanijos siūlo daug draudimo paslaugų produktų, kurie atkreipia būsimų klientų dėmesį, tačiau draudėjams sunku išsirinkti konkrečius draudimo produktus. Šiai problemai spręsti pasitelkiama reklama, kuri leidžia atskleisti įvairių draudimo rūšių pagrindines sąlygas. “Reklama yra geriausiai pritaikyta, - pabrėžia Richardas Kūhnas ir Rogeris Fasnachtas, - pasiekti kuo didesnį tikslinių asmenų skaičių ir perteikti jiems teigiamą informaciją, pavyzdžiui, firmos įvaizdį. Perteikiant dalykinę informaciją kartu pažadinami tikslinių grupių emocijos, poreikiai, motyvai, susiję su siūlomu produktu". Iš tikrųjų reklamos rūšys ir priemonės leidžia atsižvelgti į įvairių klientų segmentų (grupių) interesus, į gyventojų grupių, turinčių nevienodas pajamas, pageidavimus, į šalies atskirų regionų gyventojų nacionalinius ypatumus ir pan.
Reklama draudimo versle atlieka kelias funkcijas. Visų pirma ji padeda užkariauti rinką, pristatydama visuomenės dėmesiui draudimo paslaugų produktus, kurie gali būti labai naudingi vartotojams. Antroji reklamos funkcija atsiranda iš jos sugebėjimo įrodyti visuomenei, kad vienos draudimo įmonės paslaugų produktai yra geresni nei kitos ir būtent tą įmonę reikėtų pasirinkti, taip padėti jai plėsti veiklą. Draudimo įmonės gali pasitelkti reklamą suteikti žinių apie draudimo paslaugų “ryšulių" svarbą ir apie paskirus draudimo paslaugų produktus. Tačiau prieš reklamuodama įmonė turi nustatyti vartotojo pageidavimus, įpročius, elgesį, pažiūras ir sprendimus, susijusius su draudimo produktais. Tada nustatomi vartotojo poreikiai ir randama būdų pasiekti, kad vartotojas suprastų patį draudimo paslaugų produktą ir jo nauda.
Draudimo reklamai keliami tam tikri reikalavimai:
· Teisingumas. Reklama turėtų būti dalykinė, atitikti objektyvią tikrovę, jos turinys ir forma turi atitikti bei informuoti apie realias situacijas.
· Konkretumas. Reklamos tekstas turėtų būti paprastas, priimtinas ir įtikinamas, argumentai apgalvoti ir duomenys konkretūs.
· Adresuotumas. Jis parodo, kiek...