Dp tinkluose naudojamų komutacijos metodų analizė

Referatas
 5
Microsoft Word 90 KB
10 puslapiai


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS


DP tinkluose naudojamų komutacijos metodų analizė
Duomenų perdavimo tinklų referatas

Atliko RT-7/2 gr. studentė
Lina Antanavičienė
Prieme dr. doc B.Dekeris

KAUNAS
2001


1.Įvadas
Vystantis tinklams, didėjant perdavimo atstumams, didėjant vartotojų skaičiui, atsirado komutacijos poreikis. Komutacinė sistema apibūdina visą tinklą – tinklo galimybes , paslaugas . Tinkamas komutacijos metodo pasirinkimas leis efektyviai išnaudoti tinklą. Išaugus tarptinklinėms apkrovoms svarbu užtikrinti patikimą informacijos perdavimą. Esant didelėms spartoms svarbu, kad perduodami duomenys kuo mažiau vėluotų ar stotyse būtų mažesnė apkrova. Priešingai , gal svarbi tinklo kaina. Atsižvelgiant į įvairias sąlygas reikia pasirinkti efektyviausias komutacijos sistemas ir jų panaudojimo metodus.
Todėl panagrinėkim komunikacinio tinklo pagrindą – komutacinius metodus, jų privalumus ir trūkumus.

3. Komutacijos sistemos ir jų panaudojimo metodai
Technikos vystymosi pradžioje signalų erdvinis atskyrimas derinosi su erdvine komutacija. Po to atsirado perdavimo sistemos su dažniniu ir laikiniu atskyrimu, o komutacija liko erdvinė. Dėl to komutacijos įrenginiuose, skirtų perdavimo sistemų sujungimui su komutacijos sistemomis, reikėjo įvykdyti dvigubą pakeitimą, pavyzdžiui, "dažnis- erdvė" komutacijos mazgo (KM) įėjime ir "erdvė- dažnis" KM išėjime. Tikslinga vengti tokių pakeitimų, t.y. priimti vienodus atskyrimo ir komutacijos metodus.
Iš daugelio požymių, pagal kuriuos galima vykdyti diskretinės informacijos signalų paskirstymą, praktiškai labiausiai paplitę yra erdvinis ir laikinis paskirstymas. Dažninis metodas ( atskyrimo), kuris yra plačiai naudojamas perdavimo sistemose nepritapo komutacijos sistemose ( dėl realizacijos brangumo ir sudėtingumo).
Komutacijos sistemos ir jų panaudojimo metodai parodyti 1 pav.

Kanalų komutacijos sistema Sistema su atmintimi
1 pav. Komutacijos sistemos ir jų panaudojimo metodai


3.1. Erdvinis metodas
Įrenginiai, realizuojantys erdvinio paskirstymo metodą, praėjo kelią nuo
mechaninių ir elektromechaninių sujungėjų su rankiniu valdymu iki elektroninių
sujungėjų su programiniu valdymu. Tačiau visuose šiuose įrenginiuose kiekvienam
įėjimo ir išėjimo kanalų sujungimui yra duodamas atskiras fiksuotas fizinis kelias erdvėje, kuris nesutampa nei su vienu kitu keliu. Dėl to kiekvienas komutacijos taškas sujungimo procese naudojamas tik duotame sujungime. Esant A įeinančių ir B išeinančių kanalų, komutacinių taškų skaičius turi būti proporcingas A*B.
3.2. Laikinis...