Dokumentų valdymo sąvokų apibūdinimas

Konspektas
 5
Microsoft Word 34 KB
1 puslapis

Referatas apie istaigu dokumentu valdymas. Dokumentu valdymas konspektai. Referatas apie istaigu dokumentu valdymas. Dokumentu valdymas konspektai.

DOKUMENTŲ VALDYMO SĄVOKŲ APIBŪDINIMAS

Dokumentų valdymas – įstaigos vidaus administravimo sritis, apimantis dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo saugoti ar naikinti.
Oficialius dokumentas – su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas.
Dokumentas – įvairiomis priemonėmis fiksuotos informacijos, faktai, žmogaus veikla. Visą tai fiksuoti galima rašto, vaizdo bei garso pagalba.
Blankas - nustatyto formato popieriaus lapas su išdėstytais dokumentais. Įforminimo rekvizitais, susijusiais su dokumentų sudarytoju, turinčiu teisės aktų suteiktus įgaliojimus.
Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumentas. Rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią vietą.
Bylą – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir susisteminti dokumentai.
Dokumento kopija – reprografijos būdu tiksliai atgamintas dokumentas.
Dokumento nuorašas – atgamintas dokumentas be ranka jame parašytų rekvizitų ar jų dalių (rezoliucijos, vizų, parašų).
Registravimas – dokumentų įrašymas į apskaitą, kuri užtikrina jo oficialumo įrodymą.
Raštas – dokumentas, kurį įstaiga rašo ko nors klausdama, prašydama, į ką nors atsakydama, informuodama.
Pažyma – tai informacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pateikiami ir aprašomi...