Dokumentu tekstu įpatybės

Referatas
 5
Microsoft Word 81 KB
9 puslapiai

Tekstai referatas. Tekstai referatas.

ĮVADAS

Dokumentų valdymas arba raštvedyba pradėjo kurtis jau XIa. Kartu kūrėsi ir lietuviškoji kanceliarinė kalba, kuri derino bendruosius lietuvių kalbos ir specialiuosius kalbos reikalavimus. Kanceliarinę kalba formuoti padėjo leidinys „Gimtoji kalba“.
Darbo tema- dokumentų tekstų ypatybės. Dokumento tekstas yra svarbus, nes kiekvienas vadybininkas turi mokėti parašyti dokumentą, kuris atitinka standarto ir bendrinės kalbos bei teisinės terminologijos reikalavimus. Ši tema apima: bendruosius dokumentams keliamus reikalavimus, verslo raštų ypatumus.
Šio darbo tikslas- pateikti informaciją apie dokumentų tekstus. Ši tema reikalinga kiekvienam, kuris siekia profesionalumo.

BENDRIEJI DOKUMENTŲ TEKSTAMS KELIAMI REIKALAVIMAI

Dokumentams spausdinti naudojami A4 (210 x 297 mm), A4 L (297 x 210 mm); A5 (148 x 210 mm); A5 L (210 x 148 mm) formatų popieriaus lapai, paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – ne mažesnė kaip 20 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm. A5 L lape paliekamos tokios paraštės: kairioji – ne mažesnė kaip 20 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 30 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm. Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje, išskyrus dokumentų rengimo taisyklėse numatytas kai kurias žymas ar nuorodas.
Jei dokumentas netelpa į vieną lapą, lapai, pradedant antruoju, numeruojami. Lapo numeris rašomas viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių. Dokumento lapai gali būti numeruojami nurodant lapo numerį ir bendrą dokumento lapų skaičių, pvz.: 1-4 (1 – lapo numeris, 4 – bendras dokumentų lapo skaičius).
Kiekvienas dokumentas turi sudarytoją. Tai valstybės institucija ar įstaiga, visuomeninė organizacija, pareigūnas asmuo.
Dokumento pavadinimas rodo informacijos, pateikiamos jame, pobūdį; pagal pavadinimą sudaroma dokumento struktūra.
Dokumento tekstas – svarbiausia dokumento dalis, kalbos priemonėmis išreiškianti valdymo veiksmą ar situaciją. Jis turi būti tikslus juridiniu požiūriu, nes dokumentas įrodo, patvirtina kokius nors faktus, reiškinius, įvykius.
Tekstas turi būti trumpas, aiškus, tikslus, logiškas, nuoseklus, vienareikšmis, o jame pateikta informacija teisinga, nuodugniai patikrinta ir argumentuota. Trumpą dokumentą galima greičiau parengti, redaguoti, registruoti, lengviau į tokį atsakyti. Svarstomą klausimą reikia išdėstyti išsamiai, kad nebūtų jokių neaiškumų ar abejonių. Sudaromo naujo dokumento turinys turi būti suderintas su anksčiau tuo klausimu išleistais dokumentais.
Tekstas turi būti parašytas taisyklinga kalba, be...