Dokumentų teksto ypatybės

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Dokumentu tekstas referatas. Dokumentu tekstas referatas.

ĮVADAS

Įmonės, rengdamos dokumentus, susiduria su svarbiausiu dokumento rekvizitų – dokumento tekstu.
Kuo aiškiau, trumpiau, tiksliau, konkrečiau ir taip toliau, parašytas tekstas, tuo labiau galime tikėtis sklandesnio bendradarbiavimo su dokumento gavėju ir su dokumentu susijusiais (dokumente paminėtais) asmenimis.
Kiekviena dokumentų rūšys (tvarkomieji, organizaciniai, informaciniai) turi tam tikrą teksto įforminimo struktūrą ir reikalavimus. Todėl struktūriškai dokumento tekstas turi būti išdėstytas taisyklingai, kad dokumentas būtu suprantamas ir atitiktų raštvedybos reikalavimus.
Šiame darbe išnagrinėsiu:
1. Kokie yra bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai;
2. Kokie yra teksto trumpumo, tikslumo, aiškumo principai;
3. Kaip rašomas komercinių laiškų tekstas;
4. Kokios santrumpos naudojamos dokumentuose ir kaip trumpinamos;
5. Kaip struktūriškai reikia įforminti protokolų, aktų ir įsakymų tekstus.

I. TEORINĖ DALIS

1. BENDRIEJI DOKUMENTŲ TEKTAMS
KELIAMI REIKALAVIMAI

Dokumento tekstas – svarbiausia dokumento dalis, kalbos priemonėmis išreiškianti valdymo veiksmą ar situaciją.
Dokumento tekstas rašomas po dokumento datos, registracijos numerio, sudarymo vietos, raštuose – po antraštės rekvizitais. Tekstas nuo aukščiau parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.
Dokumento tekstas gali susidėti iš vienos ar keleto dalių. Teisingausia jį sudaryti iš dviejų susijusių dalių. Pirmoje, konstatuojamoje dalyje, paprastai išdėstomos dokumento surašymo priežastys, juridinis pagrindas arba aprašomi įvykiai, faktai. Antroje, tvarkomojoje dalyje, išdėstomos išvados, pasiūlymai, nurodymai, pavedimai, prašymai ir t.t. Tvarkomosios dalies teiginiai yra svarbiausia teksto dalis. Dokumento tekstas gali būti ir vienos dalies: įsakymas gali turėti tvarkomąją dalį be konstatuojamosios, raštas – prašymą be paaiškinimų, tarnybinis pranešimas – konstatuojamus faktus ar padėtį be paaiškinimų ar siūlymų. Dokumento tekstą gali sudaryti daugiau dalių: įvadas, išdėstymas, įrodymas, išvados ir kt.
Būna daug tipiškų, pasikartojančių valdymo veiksmų ir situacijų, dėl to yra sudaroma vienodų dokumentų, kurių tekstus galima rengti kaip trafaretus ar anketas.
Trafarete pastovioji informacija pateikiama rišliu tekstu (ar tam tikrais unifikuotais žodžių junginiais) su tarpais, kurie užpildomi kintamąja informacija, priklausančia nuo konkrečios situacijos. Kaip trafaretai yra sudaromi kai kurie aktai, protokolai, pažymėjimai, prašymai. Turint tokių dokumentų formų spartėja darbas ir gerėja dokumentų kokybė.
Anketoje...