Dokumentų rengimas ir įforminimas

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Referatų įforminimo taisyklės. Dokumentų rengimas ir įforminimas kaina. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės 2001. Referatas iforminimas. Referatu iforminimo. Referatų įforminimo taisyklės. Imones iforminimas, referatas. Dokumentų rengimas ir įforminimas kaina.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ BENDROSIOS
NUOSTATOS 4
2. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 4
3. DOKUMENTŲ REKVIZITAI 5
4. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS 6
4.1. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas 6
4.2. Organizacinių dokumentų įforminimas 10
4.3. Informacinių dokumentų įforminimas 14
LITERATŪRA 21

ĮVADAS

Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo sistema. Šiai sistemai būdingi tam tikri darbų su dokumentais procesai, kurie prasideda parengus ar gavus dokumentą ir baigiasi atrinkus dokumentus saugoti ar naikinti.
Dokumentuose užfiksuota informacija yra svarbi vertybė. Sukauptos informacijos pagrindu priimami įvairaus lygio valdymo sprendimai. Efektyvūs bei objektyvūs sprendimai reikšmingi ne tik valstybės mastu. Nuo valdymo sprendimų kokybės priklauso ir verslo sėkmė ar nesėkmės. Todėl tinkamas dokumentų rengimas ir įforminimas yra aktuali tema bet kuriai organizacijai.
Šiame referate pateikiamos dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bendrosios nuostatos, bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, dokumentų rekvizitai, tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schemos, blankai ir pavyzdžiai.

1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės (2001 m. kovo 30 d. Nr. 19) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos.
Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią vietą.
Blankas – nustatyto formato popieriaus lapas su išdėstytais dokumento įforminimo rekvizitais, susijusiais su dokumento sudarytoju, turinčiu teisės aktų suteiktus įgaliojimus.
Tvarkomieji dokumentai – kolegialių institucijų, įstaigų vadovų, kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčių valstybės tarnautojų leidžiami teisės aktai viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms įgyvendinti (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.).
Organizaciniai dokumentai – tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami kiti teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.).
Informaciniai dokumentai – įstaigų siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys,...