Distancinis mokymas sis

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

Turinys:
Įvadas 3
Sąvoka 4
Daugialypė informacijos terpė – distancinių studijų pagrindas 5
Distancinis mokymas(is) ir mokymo(si) principai 6
Dėstytojo ir studento vaidmenys bei sąveika distancinių studijų procese 8
Išvados 12

Įvadas

Pasaulis greitai kinta. Vyksta permainos rinkose, darbo vietų, namų ūkio, laisvalaikio aplinkoje. Žmonių veiklą vis mažiau riboja atstumas ir laikas. Veikla globalėja, įvairėja specializacija. Didėja bendradarbiavimo konkuruojant atvirosios rinkos ekonomikos aplinkoje svarba. Atsiranda naujų verslo, viešojo administravimo, darbo, mokymosi ir kultūros plėtojimo galimybių. Ypatingą reikšmę įgyja informacija, žinios, kompetencija, gyventojų, verslininkų bei valdžios gebėjimas naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Tokia veikla remiasi skaitmeninėmis technologijomis grindžiamais darbo įrankiais ir metodais.
Pastaraisiais metais intensyviai diskutuojama apie informacinės visuomenės esminius bruožus ir pastarųjų įtaką visoms gyvenimo veiklos sritims. Ta diskusija neaplenkė ir Lietuvos. Tačiau dažnai informacinės visuomenės sąvoka supaprastinama ir apie šią visuomenę kalbama tik kaip apie naujų informacijos ir komunikacijos technologijų panaudojimo visuomenę, pamirštant, kad svarbiausia informacinės visuomenės charakteristika yra joje vykstančių pokyčių sparta. Mus labiausiai domina pokyčiai mokslo ir studijų srityse, kai asmenybiniai pokyčiai tampa neatskiriamais nuo naujų išsimokslinimo ir profesinės kvalifikacijos reikmių ir galimybių. Moksle stebimi gilūs struktūriniai pokyčiai:
• mokslas tampa atviru ir demokratišku, virsta iš gamybos priemonės į kasdieninio vartojimo produktą;
• žinios vis labiau įgauna taikomąjį pobūdį;
• mokslas tampa universalia pažinimo ir taikymo priemone;
• moksle išnyksta technokratinė ir humanitarinė priešprieša;
• mokslas integruoja nemokslinės informacijos rūšis.
Šiame darbe apžvelgsime vieną perspektyviausių ir novatoriškiausių mokymo(si) formų – distancines (nuotolines) studijas (trumpiau DS).

Sąvoka

Distancinės studijos (DS) reiškia žinių (informacijos) įsigijimo technologiją, kuriai yra būdinga ryšio priemonių pasirinkimas ir atvirumas vietos, laiko, spartos atžvilgiu. Galima rasti ir kitų terminų: nuotolinės, neakivaizdinės studijos. DS nėra tapačios įprastinei neakivaizdinei mokymo(si) formai. DS aprėpia visas mokymo ir mokymosi formas, kai studijuojama neatvykstant į studijų instituciją, o dėstytojo ir studentų bendravimas vyksta ryšio priemonių pagalba. DS būdas gali būti taikomas ir įprastinėse (stacionarinėse arba dieninėse)...