Dirvožemio taršos įtaka

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
9 puslapiai

Dirvoziamis ir tarsa referatas. Dirvožemis ir jo tarsa referatas. Referatas apie dirvožemį. Dirvoziamis ir tarsa referatas. Dirvožemis ir jo tarsa referatas. Referatas apie dirvožemį.

Turinys
Įvadas 3
1. Dirvožemis ir jo savybės 3
2. Dirvožemio tarša 4
2.1. Dirvožemio biota 5
2.2. Dirvožemio erozija 6
2.3. Dirvožemio degradacija 7
2.4. Dirvožemio naikinimas 8
3. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai 9
4. Ekologinė žemdirbystė 10
5. Šiaulių regiono dirvožemių geocheminė charakteristika 12
Išvados 14
Literatūra 15

Įvadas

Motyvacija: pasirinkdamos šią temą, mes norėjome sužinoti ir išsiaiškinti apie dirvožemio taršą.
Tikslas: išnagrinėti dirvožemio taršos poveikį žmogui ir aplinkai.
Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti dirvožemio taršos šaltinius.
2. Išanalizuoti dirvožemio užterštumą.
3. Išsiaiškinti dirvožemio neigiamą poveikį žmogaus sveikatai.
4. Išanalizuoti ekologinės žemdirbystės ypatumus.
5. Išnagrinėti Šiaulių regiono dirvožemių geocheminę charakteristiką.
Sparčiai plintant žmogaus ūkinei veiklai, buvo nepaprastai nuniokota gamta, labai padidėjo aplinkos užterštumo mastai, dėl to sutriko ekologinės sistemos pusiausvyra. Žmogus veikė gamtą jau nuo seniausių laikų, kai pradėjo naudoti primityviausius darbo įrankius, tačiau tas poveikis buvo pastebimas tik labai ribotoje teritorijoje – ten kur žmogus gyveno. Vystantis žmonių gamybinei veiklai, intensyvėjant žemės ūkiui ir pramonei, stiprėjant mokslo ir technikos pažangai, gilėjo prieštaravimai tarp žmonių veiklos ir gamtos.
Gamtoje vyksta du svarbūs procesai: medžiagų migracija ir kaupimasis. Todėl pasklidusios atmosferoje iš pramonės įmonių išmestos dulkės, nuodingos dujinės medžiagos, aerozoliai nusėda ne vien arti sklaidos židinio, bet, oro srautų nešami, migruoja ir pasiekia labiausiai nutolusias Žemės vietas. Daug teršalų patenka iš atmosferos į dirvožemį dulkių, nuosėdų ir rūgščių kritulių pavidalu.
Medžiagų migracija dirvoje skiriasi nuo kitų sferų tuo, kad dirvoje ji vyksta dėl difuzijos ir masių pernašos, kurioje dalyvauja nešėjas vanduo, kurio judėjimą apsprendžia kitos jėgos.

1. Dirvožemis ir jo savybės

Dirvožemis- viršutinis, fizikinio ir cheminio dūlėjimo labiausiai išpurentas Žemės plutos sluoksnis, per daugelį tūkstančių metų susidaręs iš dirvodarinės uolienos, klimato, augalijos ir gyvūnijos, reljefo ir paties dirvožemio amžiaus sąveikoje. Tai svarbiausias gyvybės substratas, gebantis duoti augalų derlių. Dirvožemis yra palyginti plona, bet labai aktyvi sausumos paviršiaus danga, dažnai vadinama pedosfera, kurioje vyksta dirvodara. Pedosferoje be paliovos akumuliuojasi ir transformuojasi saulės energija, gaminasi ir mineralizuojasi organinės medžiagos.
Dirvožemį sudaro...