Dirvos erozija Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Dirvos erozija referatas. Dirvos erozija referatas. Dirvozemio erozijos referatas. Dirvozemio erozijos referatas. Dirvos erozijos prie=astys. Dirvozemio erozija referatas. Dirvos erozijos prie=astys. Dirvozemio erozija referatas.

Pagrindinė dirvožemio prastėjimo priežastis – erozija – viršutinio derlingo dirvožemio sluoksnio irimas.
Dirvožemis - svarbus ir žmogaus aktyviausiai veikiamas gamtinės aplinkos komponentas, kuriame vykstantys procesai dideliu mastu sąlygoja kitų litosferos komponentų (aeracinės zonos, požeminių vandenų) ir augalijos būklę bei žmonių gyvenimo sąlygas. Šiuo metu veikiančiose ekologinės kontrolės ir monitoringo sistemose dirvožemio kokybės kontrolė ir monitoringas vykdomi silpnai dėl finansinių sunkumų. Praktiškai nefinansuojami dirvožemio tiriamieji darbai, be kurių sunku sukurti ir įgyvendinti dirvožemio apsaugos norminę ir teisinę bazę.
Aplinkos tyrimų centro Dirvų tyrimo laboratorija atlieka kasmetinius dirvožemio užterštumo pesticidų likučiais tyrimus soduose bei ariamuose laukuose įvairiose Lietuvos vietose, kur pesticidų naudojimo tikimybė yra didesnė. Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras 1994 m. toliau vykdė dirvožemių agrocheminių savybių ir jų užterštumo toksinėmis medžiagomis tyrimus įvairiose Lietuvos zonose.
Lietuvos miškų institutas tęsė sunkiųjų metalų kiekio nustatymą miško dirvožemiuose. Biogeninių ir toksinių medžiagų paviršinių bei drenažo nuoplovų iš dirvožemio, jų pasiskirstymo ir kaupimosi dirvožemio sluoksnyje tyrimus vykdo Geografijos institutas, Žemės ūkio akademija ir Melioracijos institutas.
Geologijos institutas pagal miestų ir rajonų (Vilniaus, Šiaulių, Kėdainių, Jonavos, Mažeikių, Trakų, Elektrėnų ir kt.) savivaldybių užsakymus atliko ir tęsia technogeninio dirvos užterštumo (geocheminius) tyrimus. Fizikos institutas 1992 m. pradėjo platesnės apimties dirvožemio užterštumo radionuklidais tyrimus. Ekologijos institutas yra sukūręs dirvožemio biologinio monitoringo metodus.
Tačiau visi šie stebėjimai ir tyrimai iki šiol buvo mažai koordinuojami, dažnai yra fragmentinio pobūdžio, kas labai apsunkina surinktos informacijos interpretavimą bei vykstančių procesų kompleksinę analizę ir prognozę.
Lietuvoje mechaninė, vandens ir vėjo erozija pažeidžia žemės ūkyje naudojamus plotus. Akivaizdu, kad mažėjant žemės ūkio intensyvumui ir suartų žemių...