Diplominiai darbai

Man te. Vilniaus verslo kolegija. F i n a n s i n ė a p s k a i t a. Metodinė mokymo priemonė. Dr. Doc. Jonas žaptorius. Vilnius 2002 m. Turinys. Įvadas ???????????????????????. Prekybinės veiklos apskaita??????????. Pardavimų ir pirkimų esmė???????????? 4. Pardavimų apskaita???????????????. Prekių apskaita?????????????????. 11. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas????. ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  5 psl.
2011 06 25
Lietuvos ūkio ekonomikos. Plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. Strateginė analizė. Ir. Bendroji strategija. T u r i n y s. I. Ssgg swot analizė. Ii. Lietuvos ekonomikos vizija. Iii. Ekonomikos plėtros valstybės misija. Iv. Strateginiai tikslai. V. Vizijos misijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės. Makroekonominė politika. Industrinė politika. ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  71 psl.
2011 06 25
Paraiškos europos regioninės plėtros fondo finansinei paramai gauti pagal lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento. Priemonę specialiosios b dalies forma. Paraiška. Europos regioninės plėtros fondo. Finansinei paramai gauti pagal lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento. Priemonę. Ab hampm ekranai. Paraišką teikiančios įstaigos organizacijos pavadinimas. ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Anotacija. Resume. Įvadas. Įmonių valdymo teorinė analizė. Teoriniai valdymo inovacijų aspektai. Inovacijos samprata. Inovacijų diegimas įmonėje. Inovacinės įmonių veiklos tyrimai lietuvoje ir es. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacinių valdymo struktūrų kūrimas. Organizacijos vidiniai ryšiai. Personalo valdymas. Personalo organizavimas. Uab ?katra? personalo ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  41 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Rėmimo komplekso elementų teorinis paaiškinimas. Rėmimo komplekso sampratos teoriniai aspektai. Rėmimo biudžeto sudarymo principai. Uab ?philip morris lietuva? naudojamų rėmimo komplekso elementų vertinimas ir analizė. Uab ?philip morris lietuva? pristatymas. Uab ?philip morris lietuva? vartotojų tyrimų reikšmė pasirenkant rėmimo priemones. Tabako reklamos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  40 psl.
2011 06 25
Personalo valdymo reikšmė gamybos procese. Įvadas???????????????????????????????. Pirma dalis. Gamybos aprūpinimo optimizavimo galimybės. Personalo valdymo įtaka gamybos vadybai. Personalo valdymo reikšmė gamybos aprūpinimui optimizuoti esmė principai bei uždaviniai???????????. Gamybinės įmonės vadybos objektas bei veiklos ypatumai???????????. Personalo valdymas – įmonės vadybos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  27 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Socialinės apsaugos sistema. Socialinės apsaugos sistemos samprata struktūra ir jos taikymas. Socialinės apsaugos teisiniai pagrindai. Socialinės apsaugos sistemos reformos lietuvai įstojus į europos sąjungą. Socialinių garantijų sistemos ypatumai valstybinėse ir privačiose organizacijose. Socialinis draudimas. Pensijų draudimas. Ligos ir motinystės draudimas. ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  43 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Kūrybiškumo ir inovacijų samprata. Kūrybiškumo samprata. Inovacijų samprata. Kūrybiškumo ir inovacijų sąryšis. Inovacijos smulkiame ir vidutiniame versle. Smulkios ir vidutinės įmonės apibrėžimas. Didėjanti inovacijų svarba smulkių ir vidutinių įmonių konkurencingumui. Inovacinės veiklos specifika smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Kūrybiškumo ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  32 psl.
2011 06 25
Darbuotojų kadangi darbo valandos ilgos darbas daugiau stovimas todėl vyresniems darbininkams sunku dirbti. Administracijos darbuotojų amžiaus vidurkis – 40-45 metai. Išanalizavus anketas paaiškėjo kad anketas pildę darbuotojai pagal lytį – 24 34 vyrai ir 46 66 moterys 2 pav. . 6 pav. Darbininkų skirstymas pagal lytį. Iš pildytos anketos pastebėjome kad įmonėje dirba daugiau ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  9 psl.
2011 06 25
Šiaulių krašto vadybos teisės ir kalbų kolegija. Katedra. Tvirtinu. Katedros vedėja.. . Lolita nevodonskienė. Verslo vadybos dieninės studijos iii kursas. Kristina šulmaitė. Šiaulių krašto vadybos teisės ir kalbų kolegijos teikiamų paslaugų vertinimas. Pagal servqual metodiką. Baigiamasis darbas. Darbo vadovas. Dėstytoja. Dokt. Inga janulienė. Šiauliai. Anotacija. Kristina ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  25 psl.
2011 06 25
Įvadas. Šiandieninis lietuvos ūkis veikia besiformuojančių rinkos ekonomikos santykių sąlygomis. Lietuva ir jos įmonės palaipsniui tampa integralia atviros pasaulinės sistemos dalimi todėl sėkmės galima tikėtis tik tuo atveju jei jų veiklos kokybė bus adekvati aplinkos sąlygoms. O laisvoje rinkoje efektyviai gali funkcionuoti tik tos įmonės kurios yra sukūrusios originalią ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  44 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  32 psl.
2011 06 25
Turinys. Lentelių ir paveisklų sąrašas. Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvo ir motyvacijos esmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Abrahamo maslowo poreikių hierarchija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Makklelando poreikių teorija. K. Alderferio poreikių teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. L. W. Porterio ir e. E. Lawler darbo ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  26 psl.
2011 06 25
. Aplinkos jėgos . Personalo tarnybos veiklos . Personalo planavimas . Personalo paieška verbavimas . Darbuotojų atranka . Darbuotojų adaptavimas orientavimas . Personalo mokymas . Atlygių sistema . Karjeros planavimas . Komunikavimas įmonėje . ĮVADAS . Kiekvienoje įmonėje dirba vienoks ar kitoks darbuotojų kiekis . Taigi atsiranda ypatingi resursai - žmogiškieji resursai nuo kurių ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Darbo sąlygas įtakojantys veiksniai. Sanitarinės higieninės darbo sąlygos. Patalpų mikroklimatas. Būsto ekologija cheminiai veiksniai. Virpesiai. Apšvietimas. Triukšmas. Darbo patalpų apšildymas. Šviežio oro privalumai ir jo atnaujinimas ventiliacija. Oro drėgnumas. Psichofiziologiniai emociniai veiksniai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laikas. Poilsio laikas. ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  35 psl.
2011 06 25