Diplominiai darbai

Suderinta. Dir. Pavaduotoja. Irena pudžiuvienė. 2007-09-. Skaudvilės gimnazija. Klasės vadovo darbo programa. Ii c klasė. 2007-2008m. M. Parengė sandra zablockienė. Aprobuota klasės auklėtojų metodiniame ratelyje. Metodinio ratelio pirmininkė j. Gasparaitytė. Tikslai. 1formuoti visapusiškai besivystančią asmenybę gebančią orientuotis šuolaikiniame pasaulyje besidominčią ...
Dailė,  Diplominiai darbai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados. Literatūra. Įvadas. Lietuvos ekonominės minties istorijos klausimas nagrinėtas bet ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinė žemdirbystės patirtis europoje. Ekologinės žemdirbystės formavimosi lietuvoje prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių sertifikavimas. Parama ekologiniams ūkiams. Ekologinės žemdirbystės ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  36 psl.
2011 06 25
. Įmonių mokestinių santykių su valstybės ir savivaldybės iždu esmė . Mokesčio subjektu arba mokėtoju yra fiziniai asmenys privalantys mokėti įstatymais nustatyta tvarka tam tikrus mokesčius . Mokesčio subjektas ne visada sutampa su tikruoju mokesčių mokėtoju – tai susįję su vartojimo mokesčiais . Mokesčių objektais laikomi daiktai darbų pajamų vertė kurie apmokestinami ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Apskaitos ir finansų katedra. Regimantas sriebalius. Įmonių kreditavimas. Pagrindinių universitetinių studijų baigiamasis darbas. Studijų sritis socialiniai mokslai. Studijų kryptis vadyba ir verslo administravimas. Studijų programa žemės ūkio buhalterinė apskaita. Ir finansai. Akademija. Valstybinė ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  40 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridiniai asmenys ir jų steigimas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondas. Sodininkų bendrija. Politinių partijų ir politinių organizacijos. Biudžetinės įstaigos. Profesinės sąjungos. Asociacijos. Nuolatinio arbitražo institucija. Privatus juridiniai ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  31 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas?????????????????????????????????2. Lizingo atsiradimo istorija. 6. Lizingo bei ekonominikos augimo rodiklių pagrindinės. Charkteristikos. 10. Lizingo pagrindinės charakteristikos. Esminiai ekonomikos augimo rodikliai. Lizingo reikšmingumo šalies ekonomikai tyrimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Keičiantis ekonominei ir teisinei aplinkai lietuvoje finansavimo klausimų ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  33 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Pagrindiniai mokesčiai kuriuos moka individualiosios personalinės įmonės. Individualiųjų personalinių įmonių pelno mokestis. Kiti mokesčiai. Išvados. Literatūros sąrašas. ??. Įvadas. Norėčiau pradėt tuo kad mokesčiai – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Be jų valstybė negalėtų tinkamai funkcionuoti. Mokesčiai yra efektyvi ekonomikos stabilizavimo ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Vertybinių popierių rinka jos sukūrimas ir funkcijos. Vertybinių popierių rinkos sąvoka funkcijos bei struktūra. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas. Vertybiniai popieriai jų paskirtis ir rūšys. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Skolos vp. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Kiti vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai ir infrastruktūra. Vp ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  12 psl.
2011 06 25
Įvadas. Augančios konkurencijos sąlygomis vis labiau auga reikalavimai verslui ir verslo partneriams. Pažanga žengia sparčiais žingsniais ir versle atsiranda vis daugiau šiuolaikinių sprendimų ir pažangių technologijų. Labiausiai vertinamas tikslumas ir greitumas todėl kurjerių paštas įgyja vis daugiau reikšmės. Kurjerių paslaugos ypač naudingos tiems kurie turi daug verslo ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Svetingumo teorinis aspektas. Svetingumo sąvoka. Pirmasis įspūdis. Fizinio akivaizdumo ir personalo vaidmuo paslaugoje. Viešbutyje teikiamos paslaugos. Pagrindinė viešbučio paslauga. Papildomos viešbučio teikiamos paslaugos. Fizinis akivaizdumas. Fiziniai aplinkos veiksniai. Psichofiziologiniai aplinkos veiksniai. Ryšys su klientais – veiksminga pardavimų ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  20 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Pirminės vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rūšys lietuvoje. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Finansinio tarpininkavimo institucijos pasaulyje ir lietuvoje. Investuotojų samprata ir reikšmė. Vertybinių popierių rinkos kontrolės institucijos. ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  47 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  6 psl.
2011 06 25
Paveikslų sąrašas. Pav. Veiksniai išskirti m. Porterio konkurenciniame modelyje. Pav. Strateginio proceso planavimo etapai. Pav. Reikalavimai strateginio planavimo procedūrai. Pav. Įmonės verslo strategijos formavimas. Pav. Elme messer l konkurentų vertikalioji analizė 2003 metai. Pav. Elme messer l konkurentų vertikalioji analizė 2007 metai. Pav. Elme messer lit konkurentų ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Lipman ir stamps 1997 nuomone ?kiekvienas istorinis periodas turi savo atskiras organizacines formas?. Pramoninio amžiaus organizacijos forma yra biurokratija. Po pramoninio amžiaus pamažu pereinama į informacijos amžių kuriame organizacijos forma yra tinklas. Šiame amžiuje keičiantis organizacijų formoms keičiasi valdymo ir apskaitos panaudojimas. Šio skyriaus tikslas yra detaliau ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  12 psl.
2011 06 25