Diplominiai darbai

Turinys. Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistema lietuvoje. Pensijų sistemos kūrimo aplinkybės ir teisinė bazė. Pagrindiniai pensijų sistemos bruožai. Pensijų sistemos principai. Pensijų rūšys. Pensijos nustatymo principai. Savanoriškas pensinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemos trūkumai ir problemos. Ribotos finansavimo galimybės. 22. ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  45 psl.
2011 06 25
Anotacija. Tema ?uab philip morris lietuva? veiklos analizė ir įvertinimas. 2001-2004 metais?. Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje analizavau. Teorinius finansinės analizės pagrindus atskleidžiau jos pagrindinius. Tikslus metodus būdus ir šaltinius. Taip pat marketingo teorinę dalį jo. Strategijas bei vadybos teoriją. Susipažinęs su teoriniais pagrindais. ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  33 psl.
2011 06 25
Turinys. Anotacija??????????????????????????????. ???. Summary????????????????????????. ????. ?. Įvadas????????????????????????. ???????????. Kompetencijos valdymo teoriniai aspektai. ????. ????. ?. Kompetencijos samprata ir ypatumai paslaugų įmonėse. ???????. ?????. Kompetencijos samprata. ??????. ????. Kompetencijos svarba ir specifika paslaugų įmonėse. ????????. ??. Kompetencijos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  31 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas - temos aktualumas. 6. Problemos apibūdinimas. Valstybės investicijų politika lietuvoje. Teorinis problemos nagrinėjimas. Investicijų samprata ir jų klasifikavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų grupavimas. Investicinio projekto sandara. Investicinio projekto vertinimo būdai. Kompleksinė analizė. Finansinė analizė. ?. Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas. ?. ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  27 psl.
2011 06 25
Santrauka. Dailidėnaitė k. Uab ?venitas? naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinką procesas bakalauro baigiamasis darbas vadovė asist. Doktor. M. Alimienė. - kaunas ktu. - 75 p. Besikeičianti situacija rinkoje lemia naujų prekių pateikimo į rinką būtinumą. Atsižvelgdama į greitai kintančius vartotojų skonius technologijas ir konkurencinę būklę įmonės negali pasikliauti vien ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  45 psl.
2011 06 25
Vilnius. Turinys. Santrauka. Organizacinis planas. Valdymo personalas bei jo atliekamos funkcijos. Motyvacija. Valdymo organizacinė struktūra. Aplinkos analizė. Aplinkos veiksniai. Rizika. Išorinė bei vidinė įmonės analizė. Bendrovės konkurencinė aplinka. Marketingo planas. Produkto pozicionavimas. Kainodara. Platinimo strategija. Produkcijos reklamavimas. Gamybos planas. Gamybos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. I. Apibendrinimas. ?. ???. ?. Ii. Projekto idėja ????????. ???????. Įmonės apibudinimas ????????????????????. Projekto tikslai galimybės???????????????????. Iii. Projekto įgyvendinimas ??????????????????. ?. ?. Iv. Aplinkos analizė???????????????????????. ?. Politinė - teisinė aplinka?????????????????????. Socialinė - kultūrinė aplinka?????????????????. ?. Ekonominė ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  14 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Sutrumpinimų sąrašas. Anotacija. Summary. Įvadas. Elektroninio pašto programos galimybės. Pagrindinės elektroninio pašto savybės. Trumpi patarimai kaip rašyti elektroninį laišką. Darbo užduoties analizė. Darbo užduotis. Darbo tikslas. Analogiškų darbų sistema. Per daug elektroninio pašto programų. Taikomoji sritis. Sistemos kūrimo aktualumas. Elektroninio ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  22 psl.
2011 06 25
Turinys. Mechanizmo ir technologinio proceso aprašymas. Elektros mašinos parinkimas. Variklio parametrų skaičiavimas. Smagratinio momento skaičiavimas. Variklio tikrinimas įšilimui. Tiristorinio įtampos keitiklio – asinchroninio variklio mechaninės charakteristikos. Asinchroninių pavarų greičio reguliavimo sistemos funkcinė schema. Tachogeneratoriaus parinkimas. Greičio ...
Mechanika,  Diplominiai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Kūdikio pažintinė raida įvairių ugdymo krypčių atstovų akimis. Žaidimo samprata raida struktūra ir uždaviniai. Vaiko valios vystymosi bruožai. Veiksmas ir efektas. Žaidimas ir laikas. Žaidimo reikšmė vaiko vystymuisi. Žaidimas svarbiausia kūdikio veikla ir pažinimo būdas. – 12mėn. Kūdikio pažintinė raida. – 12 mėn. Kūdikio aplinkos pažinimo ranka ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  17 psl.
2011 06 25
Vaikų tesių apsaugos administravimo problemos lietuvoje. Įvadas. Vaikų teisių apsaugos reiškinio atsiradimas ir puoselėjimas daugelyje valstybių yra sąlygotas egzistuojančios prievartos prieš vaikus. Žmonijos istorijoje kiekviena epocha turėjo savitą supratimą apie vaiką jo vietą visuomenėje bei socialinę ekonominę padėtį. Istorijos eigoje pastebėtas procesas kurį galima ...
Sociologija,  Diplominiai darbai,  41 psl.
2011 06 25
Lietuvos teisės universiteto. Teisės fakulteto. Socialinės saugos ir darbo teisės katedra. Žydrūnė šidlauskienė. Teisės ir valdymo specialybės ii kurso vakarinio skyriaus studentė. Tema. Kolektyvinė sutartis kaip darbo. Teisės šaltinis. Magistro baigiamasis darbas. Darbo vadovas-. Prof. Dr. G. Dambrauskienė. Vilnius. Turinys. Ivadas. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinio ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  27 psl.
2011 06 27
Įvadas. Atliekų atsiradimas apima procesus kurių metu paaiškėja kad produktas nebevertingas ir arba išmetamas arba surenkamas kad jo atsikratytume. Pavyzdžiui saldainių popieriukas jo savininkui paprastai būna kiek mažiau vertingas kai saldainis jau suvalgytas ir tada popieriukas yra išmetamas. Tačiau ateityje tikimasi kad atliekų atsiradimo procesas bus labiau kontroliuojamas. ...
Aplinka,  Diplominiai darbai,  26 psl.
2011 06 25
. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI . Nuotekos . Išleitas namų ūkyje ar gamyboje vartotas arba gamintas atsiradęs vanduo . įskaitant pašalinius vandens o mišriajame nuotakyne – paviršines . nuotekas . Dumblas . Vandens ir drumzlių mišinys išsiskyręs arba išskirtas iš . nuotekų . Ekvivalentinis gyventojų skaičius EGS . Gamybinių nuotekų rodiklis apskaičiuojamas palyginant gamybinių ...
Aplinka,  Diplominiai darbai,  24 psl.
2011 06 25
Turinys. Įmonės rekvizitai. Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Atliktų darbų grafikas. Marketingo planas. Aplinkos analizė. Makroekonominė aplinka. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Kainos. Jų nustatymas. Reklama. Organizacinis planas. Svarbiausi reikalavimai priimant į darbą. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės valdymo stuktūra. ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  5 psl.
2011 06 25