Diplominiai darbai

Šiaulių krašto vadybos teisės ir kalbų kolegija. Katedra. Tvirtinu. Katedros vedėja.. . Lolita nevidonskienė. Teisės neakivaizdinių studijų. Išlyginamojo kurso studentas. Xxxxxx xxxxxx. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo. Teisiniai aspektai. Baigiamasis darbas. Darbo vadovas. Dėst. Xxxxxx xxxxxxxx. Šiauliai. Anotacija. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Akcinių ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  31 psl.
2011 06 27
T u r i n y s. Įvadas????????????????????????????????. Administracinės teisės subjektų samprata teisinė padėtis sistema bei vaidmuo valstybinio valdymo sferoje????. Administracinės teisės subjektų rūšys???????????. Valstybinio valdymo institucijų teisinė padėtis sistema ir vieta kitų administracinės teisės subjektų sistemoje. ???. Lietuvos respublikos vyriausybė??????????????. ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  22 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Socialinės ir ekonominės prielaidos sąlygojusios valstybės tarnautojams teisėjams politikams ir kitiems pareigūnams darbo užmokesčio politikos formavimąsi lietuvoje. Darbo užmokesčio samprata ir jo dydį lemiantys veiksniai. Valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio reglamentavimo raidos apžvalga. Darbo apmokėjimo reglamentavimo ypatumai valstybės ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  36 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. I. Lietuvos socialinė ir darbo politika. Lietuvos socialinė politika. Lietuvos socialinės apsaugos politikos strategija. Socialinės paslaugos - valstybės parama mažas pajamas turintiems gyventojams. Socialinių paslaugų klasifikacija. Pagrindiniai uždaviniai socialinių paslaugų sistemai. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Neįgaliųjų socialinė ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  20 psl.
2011 06 27
I. Konstituciniai valdžios rėmai. Konstitucionalizmo bruožai ir konstitucijų politinė reikšmė. Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių. Norminių teisės aktų visuma fiksuojanti valstybės gyvenimo pagrindus. Konstitucinės teisės normos turi kitų teisės normų atžvilgiu aukščiausią. Galią nustato piliečių teises pareigas laisves valstybės ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  53 psl.
2011 06 27
...
Teisė,  Diplominiai darbai,  34 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. ??. Operatyvinės veiklos samprata ir esmė?????. ??. ???. ????????????. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveikos problema. ?????????. ?. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos paskirties bei uždavinių analizė. Operatyvinės veiklos atlikimo metu gautos informacijos panaudojimo. Baudžiamajame procese problema. ????. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  37 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Nuteistųjų nepilnamečių išgyvenimų ir krizių rūšys. Išgyvenimų ir krizių samprata. Nuteistųjų nepilnamečių psichologiniai ypatumai. Nuteistųjų nepilnamečių pataisos proceso ypatumai ir metodai. Nuteistųjų nepilnamečių ugdymas ir subjektai. Ugdytojo ir ugdytinio santykiai. Ugdytojo vaidmuo pataisos procese. Kauno nti – pn taikomos nuteistųjų ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  47 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Romėnų teisės reikšmė šiuolaikinei sutarčių teisei. Sutarties samprata elementai. Svarbiausios sutarties funkcijos. Praktinė reikšmė pasireiškia tuo kad. Sutarčių rūšys. Sąžiningumas ir teisingumas. Esminio sutarties pažeidimo samprata pagal lietuvos respublikos civilinį kodeksą. Esminis sutarties pažeidimas ar esminis sutarties neįvykdymas. Esminio ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  36 psl.
2011 06 27
...
Teisė,  Diplominiai darbai,  19 psl.
2011 06 27
Turinys. I. Įžanga ???????????????????. ??????????. ???2 psl. Ii. Įmonės samprata??????????????. ????????. ?????. 4 psl. Įmonės tikslai???????????????????????. ??????. ??. 7 psl. Iii. Įmonių klasifikavimas?????????????????????. ????10 psl. Iv. Įmonių rūšys lietuvos respublikoje pagal juridinį tipą???????????. 12 psl. Individuali personalinė įmonė??????. ???????????. ??????14 psl. ...
Teisė,  Diplominiai darbai,  24 psl.
2011 06 27
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Miško ūkio specialybė. Diplominis darbas. V. Į. Rietavo miškų urėdijos pauškių aukštojo tyro telmologinio draustinio pažintinio tako įrengimo projektas. Diplomantas antanas liaudonas. Vadovas dr. Gintautas urbaitis. Recenzentas dr. Antanas malinauskas. Kaunas. Santrauka. Šiame darbe aprašomas pauškių aukštajį tyras jame augantys ...
Žemės ūkis,  Diplominiai darbai,  31 psl.
2011 06 25
Įmonės charakteristika. Ž. Ū. B. ?želsvelė? mėsos perdirbimo cechas yra liudvinavo seniūnijoje želsvos gyvenvietės centre. Iš šiaurės vakarų pusės cechą riboja želsvos pagrindinės mokyklos teritorija. Šiaurės rytinėje pusėje yra daugiabučiai gyvenami namai iš pietų ir pietryčių- upelio apsauginė žalia juosta. Prie mėsos cecho įrengtas asfaltuotas automobilių ...
Žemės ūkis,  Diplominiai darbai,  11 psl.
2011 06 25
Įžanga. Įsigilinant į rinkos ekonomika lietuvojeneišvengiamai intensyvės žemės ūkio gamybagilės specializacija. Patyrimas rodokad specializuoti ūkiai racionaliau ūkininkaujažymiai lengviau perima intensyvias kultūrinių augalų auginimo technologijas. Tai ypač aktualu šiuolaikiniame žemės ūkyjekur didžioji dalis ūkių smulkūskaime yra daug laisvos darbo jėgoskurią galima ...
Žemės ūkis,  Diplominiai darbai,  12 psl.
2011 06 25