Diplominiai darbai

...
Fizika,  Diplominiai darbai,  3 psl.
2011 06 25
. LIETUVOS RESPUBLIKOS KURORTŲ RAIDOS KONCEPCIJA . SANTRAUKA . Kaunas . TURINYS . ĮVADAS . Kurortų plėtros koncepcija . Ekonominės būklės įvertinimas . Socialinės būklės įvertinimas . Aplinkos ir gamtinių išteklių analizė . Lietuvos kurortų sveikatos apsaugos analizė . Lietuvos kurortų paslaugų teikimo sistemos analizė . Kurortinių paslaugų vartotojų analizė . Lietuvos ...
Geografija,  Diplominiai darbai,  15 psl.
2011 06 25
Kodėl aš pasirinkau šią temą atsakymas gana paprastas - aš nesu abejinga mūsų planetos gyvenimui jo problemoms be to - gresiančiam pavojui. Atsižvelgiant į tai kad mūsu planeta žemė yra vieninteliu žmonijos namu daugelis prieštaravimų konfliktų problemų gali peraugti lokalines ribas ir įgyti globalinį pasaulinį charakterį. Šios problemos tokios naujo pasaulinio karo ...
Geografija,  Diplominiai darbai,  14 psl.
2011 06 25
Įvadas. Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos. Koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba yra nauja sąvoka ne tik lietuvoje. Bet ir pasaulyje. Amerikiečių pramonininkų kokybės ir gamybos efektyvumo. Gerinimo paieškos nėra paprastas atradimų vartojimas o kokybiškai naujas. Požiūris į problemų sprendimą. Nei statistiniai kontrolės metodai nei. Kokybės ...
Geografija,  Diplominiai darbai,  13 psl.
2011 06 25
Mokslas apie informaciją jos perdavimą kaupimą saugojimą apdorojimą daugiausia pasitelkus kompiuterį vadinamas informatika. Terminu ?informatika? pradėta vartoti prieš trejetą dešimtmečių įvairiose šalyse buvo įvardytas mokslas susijęs su informacija. Prancūzijos akademija 1966m. Patvirtino terminą ?informatique? kuris atitiko anglišką terminą ?computer science? kompiuterių ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  5 psl.
2011 06 25
Udk. De. Lr švietimo ir mokslo ministerijos. Rekomenduota. Recenzentai. Antanas balvočius. Lr šmm it ekspertų komisijos ekspertas. Aldona butkienė. Mokytoja metodininkė. Vitalijus denisovas. Isbn 9955-456-88-. Turinys. Pratarmė. Mokomasis kompiuterinis modeliavimas. Kas yra modeliavimas. Kompiuterinis modeliavimas kaip mokymo metodas. Sistema ir modelis. Modelių tipai. Mokomųjų ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  40 psl.
2011 06 25
Turinys. About bios. How bios works. What bios does. Booting the computer. Configuring bios. Updating your bios. Bootstrap management. Boot other device. Boot sequence. Boot sequence ext means. Boot to os2. Boot up floppy seek. Boot up numlock status. Delay ide initial. First boot device. Init display first. Primary graphics adapter. Primary vga bios. Quick boot. Quick power on self test. Report ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  70 psl.
2011 06 25
Skaidrės. Skaidrių maketai. Skaidrės rengimo langas. Skaidrės maketo pakeitimas. Informacijos įvedimas į skaidrę. Teksto įvedimas. Lentelės kūrimas. Diagramos kūrimas. Struktūrinės schemos kūrimas. Paveikslėlio įkėlimas. Naudota literatūra. Skaidrės. Skaidrių maketai. Kai pasirenkame blank presentation ekrane pasirodo dialogo langas new slide nauja skaidrė kuriame pateikiama ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  2 psl.
2011 06 25
Vilniaus aukštesnioji elektronikos mokykla. Programavimo skyrius. Leista ginti. Skyriaus vedėja. M. Aukštuolienė. 1998. Uab ?ciklonas? techninio centro klientų. Apskaitos programa. Diplominis darbas. Dd 4542401 pk 95a. Diplomantas arvydas latvis. 1998 05. Vadovas remidas petkevičius. 1998. Recenzentas 1998. Turinys. Įvadas ????????????????????????. 3 psl. Bendroji dalis ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  17 psl.
2011 06 25
Vilniaus aukštesnioji elektronikos mokykla. Programavimo kompiuteriams skyrius. Leista ginti. Skyriaus vedėja. M. Aukštolienė. 2000. Socrates fondo projektų. Apskaitos programa. Diplominis darbas. Dd 4542401 pk 97b. Diplomantas mindaugas valančius. 2000. Vadovas robertas narkevičius. 2000. Recenzentas. 2000. Turinys. Įvadas ????????????????????????. Psl. Bendroji dalis ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Bendroji dalis. Ugniasienė – kas tai. Kam naudojama ugniasienė. ?linux? kompiuteris-ugniasienė. Struktūra. Reikalavimai. ?linux? branduolio pasirinkimas. Sistemos ruošimas. Branduolio kompiliavimas. Tinklo konfigūravimas. Ugniasienės apsaugojimas. Programos-ugniasienės. ?zonealarm pro?. Reikalavimai. Apie pačią programą. Programos privalumai. Icq mirc ir panašių ...
Informatika,  Diplominiai darbai,  9 psl.
2011 06 25
...
Informatika,  Diplominiai darbai,  30 psl.
2011 06 25
...
Informatika,  Diplominiai darbai,  4 psl.
2011 06 25
Sakralinis paveldas vilniuje. Diplominis darbas. Įvadas 2. Sakralinio paveldo apsaugos ypatumai tarptautinis kontekstas. Sakralinio paveldo reikšmė. Kultūros paveldo verčių suvokimo raida. Kultūros paveldo apsaugos ypatumai 8. Lietuvos sakralinio paveldo apsaugos ypatumai tarpukario laikotarpiu. 1918 – 1939 m. 12. Sakralinio paveldo apsaugos ypatumai 12. Sakralinio paveldo apsaugos ...
Istorija,  Diplominiai darbai,  48 psl.
2011 06 25
...
Kūno kultūra,  Diplominiai darbai,  22 psl.
2011 06 25