Diplominiai darbai

Kauno technoligijos universitetas. Maisto produktų technologijos katedra. Uab ?jonavos duona? rekonstrukcija. Magistro-inžinieriaus diplominis projektas. Kaunas. Bendras projekto apibūdinimas ir pagrindiniai rodikliai. Pagrindiniai maisto pramonės uždaviniai – aprūpinti gyventojus geros kokybės produkcija gerinti produktų biologinę vertę bei skonį plėsti asortimentą. Duonos gamyba ...
Kulinarija,  Diplominiai darbai,  57 psl.
2011 06 25
Turinys. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mokesčių sistemos principai ir vertinimo teorinė analizė. Apmokestinimo principai. Apmokestinimo riba. Netiesioginių mokesčių vaidmuo lietuvoje. Mokesčių esmė. Lietuvos respublikos mokesčių sistemos struktūra. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Muitai. Netiesioginių mokesčių surinkimo analizė ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  42 psl.
2011 06 25
Gitana evseičikienė ?mokesčių įtaka įmonės veiklai n įmonės pavyzdžiu?. - bakalauro darbasvadovas vyr. Asist. R. Keršienė. - kaunas. Santrauka. Lietuvos respublikos įmonės įstaigos bei organizacijos fiziniai asmenys remiantis lr mokesčių administravimo įstatymu privalo į valstybės savivaldybių biudžetus valstybinius fondus sumokėti 22 mokesčius priklausomai nuo vykdomos ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  42 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  21 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas??????????????????????????. ?. Vaiko veiksmai su daiktais – savitas vaikystės fenomenas??????. Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui????????????. Amžiaus tarpsnių raidos ypatumai veikiant su daiktais????????. Vaiko žaislų daiktų ir jų pakaitalų sąsaja su veiksmais????????. Pedagogo vaidmuo vaiko veiksmuose??????????????. Pedagoginės sąlygos ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  26 psl.
2011 06 25
Turinys. Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formos ugdant paauglių mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvų įvairovė ugdant teigiamą požiūrį į mokymąsi. Klasės auklėtojo vaidmuo mokymosi procese. Šeimos vaidmuo ugdant paauglio mokymosi motyvaciją. Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formų kitimo įvairovė ugdant paauglių ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  30 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I dalis. E. Komercija ir informacinė visuomenė. Skyrius. E. Komercijos sąvoka ir jos charakteristikos. E. Komercija ir e. Verslas. E. Komercijos formos. E. Komercijos nauda. Skyrius. Informacinė visuomenė ir e. Komercijos plėtra. Informacinės visuomenės sąvoka. Valstybės vaidmuo plėtojant informacinę visuomenę ir e. Komerciją. E. Komercijos plėtra jav. Ii dalis. ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  45 psl.
2011 06 25
Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe. Santrauka. Summary. Uab ?lietuva statoil? ir informacijos šaltinių apžvalga. Marketingo veiklos planavimo metodologiniai principai. Marketingo aplinkų analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Marketingo kompleksas. ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  26 psl.
2011 06 25
Ab ?seb vilniaus bankas? organizacinės kultūros tyrimas. Įvadas. Tirti ir pažinti organizacijos kultūrą svarbu dėl daugelio priežasčių. Aršios konkurencijos sąlygomis norėdamos išlikti pakilti iš krizės ir klestėti rinkoje lietuvos įmonės ir organizacijos turi neatsilikti nuo kitų šalių ir vadovautis pažangiausiais esamųjų ir būsimųjų rinkos partnerių vadybos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  47 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  92 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Į v a d a s. Uab ?g?llner spedition? charakteristika. Paslaugų identifikavimas. Kokybės dokumentų skirstymas. Mokumo tikrinimas. Paslaugų įsigijimas. Sutarties kontrolė. Brokuotų produktų paslaugų valdymas. Krovininių automobilių techninis aptarnavimas. Pervežimas sausumos keliu. Kliento paklausimas. Užsakymo priėmimas. Užsakymo paruošimas. Užsakymo vykdymas – ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  17 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  37 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Pagrindiniai reikalavimai mėsos perdirbimo įmonėms įrengimams ir personalui pagal es reikalavimus. Mėsos produktų maistinė vertė. Mėsos ir dešrų kokybę lemiantys veiksniai. Mėsos sušaldymo įtaka jos produktų kokybei. Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų charakteristika. Mėsos gamybos technologijų ir apžvalga. Bendrovėje gaminamų mėsos ...
Kulinarija,  Diplominiai darbai,  28 psl.
2011 06 25
...
Aplinka,  Diplominiai darbai,  33 psl.
2011 06 25
Santrauka. Kredito unijų plėtra lietuvoje ir vystymosi kryptis lietuvai tapus europos sąjungos nare. Bakalauro darbas. Mokslinis vadovas. Ktu finansų katedra. - kaunas 2005- 51 p. Xx a. 9-10 dešimtmetyje finansų sektoriuje atsiradę pokyčiai susiję su globalizacijos konsolidacijos technologinių naujovių procesais tiesiogiai įtakoja ir bankininkystės rinką. Lietuvos bankininkystės ...
Ekonomika,  Diplominiai darbai,  31 psl.
2011 06 25