Dinastinė valdžia Lietuvoje

Konspektas
 5
Microsoft Word 30 KB
1 puslapis

DINASTINĖ VALDŽIA LIETUVOJE

Didysis kunigaikštis – Rytų ir centrinėje Europoje – vyriausiojo kunigaikščio, valstybės valdovo titulas. LDK įsigalėjo valdant Gediminui XIV a.

LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė) – valstybė, kurią pavyko sukurti grobiant didelius baltarusių, ukrainiečių, rusų žemių plotus (kunigaikščiai naudojosi prievarta, vedybomis, giminyste, diplomatija). Šis pavadinimas pradėtas vartoti valdant Gediminui, XIV a. Valstybė egzistavo iki 1791m.

Dinastija – tos pačios giminės valdovai, keičiantys vienas kitą pagal paveldėjimo teisę.

Gediminas (apie 1275 – 1341m.) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1316-1341m.), protingas diplomatas ir politikas, galingiausias to meto Rytų Europos valdovas.
• Jam valdant įsigalėjo dinastinė valdžia: sutvirtėjo didžiojo kunigaikščio autoritetas, aprimo feodalų tarpusavio kovos.
• Sustiprėjo valdymo sistema. Nors Gedimino valdžia buvo tvirta, svarbiausiems klausimams spręsti buvo įkurta Didžiojo kunigaikščio taryba.
• Susidarė palankios sąlygos žemdirbystės ir amatų raidai, prekybos bei miestų augimui; Vilnius tapo Lietuvos sostine (pirmą kartą paminėtas 1323 m.).
• Pradėjo Lietuvoje diplomatinę akciją: rašė laiškus Vakarų Europos miestams, kvietė į Lietuvą amatininkus, pirklius, suprasdamas krikšto teikiamas perspektyvas, du kartus mėgino krikštytis. Buvo įveikta politinė Lietuvos...