Didžiai dvasingi žmonės visada patiria aršų vidutinybių priešiškumą

Rašinys
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Rasinys pažeminimas. Rasinys pažeminimas.

„Didžiai dvasingi žmonės visada patiria aršų vidutinybių priešiškumą“

Pasaulyje nėra daug žmonių, kurių intelektas aukštesnis nei vidutinis. Juolab Lietuvoje.
Paaugliams, kurie yra pranašesni už kitus, labai sunku gyventi, nes jie kartais yra aršiai puolami. Kiti daro viską, kad tik toks paauglys būtų pažemintas, nebūtų jam leidžiama išreikšti savo nuomonės, niekina juos bei stumdo. Vidutinybėms sunku suvokti, kad kas nors yra už juos geresnis bei pranašesnis.
Paaugliai buriasi į įvairias grupes. Kiekvienas turi savo stilių, savo pažiurį į gyvenimą, tikslą kurio siekai, ir skirtingai mokosi. Todėl ir yra susidariusios skirtingos grupės. Viena grupė dazniausiai nekenčia kitos grupės.
Savo klasėje aš išskirčiau tris grupes. Pirmoji grupė – tai tie moksleiviai, kurie gerai mokosi, nori viską išmokti ir po to tas sukauptas žinias panaudoti. Tokie žmonės turi tikslą, kurio jie siekia, nors ne visada jiems pavyksta, bet jie nenuleidžia rankų ir eina toliau į priekį, stengiasi iš savo klaidų pasimokyti ir jų nebedaryti.
Antroji grupė – tai tie moksleiviai, kurie rūko, vartoa svaigalus, mokosi vidutiniškai arba patenkinamai. Jų išprusimo lygis nėra aukštas, vidutinis, ir jie pasaulį mato tarsi kitomis akimis. Jiems mokslai galima sakyti, nerūpi, jie galvoja, kad tėvai visą gyvenimą juos išlaikys. Vidutinybės dažniausiai negaolvoja apie ateitį, apie tai, ką veioks pabaigę...