Derybos telefonu

Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS……………………………………………………………………… 3
1. TELEFONAS IR JO VAIDMUO DALYKINIAME
BENDRAVIME …………………………………………………………… 4
2. DERYBŲ TELEFONU PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI ……………… 5
3. REIKALAVIMAI TELEFONINIAM POKALBIUI
DERYBŲ METU………………………………………………………… 7
IŠVADOS………………………………………………………………………11
LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………… 12

ĮVADAS

Žmonija telefonu naudojasi jau daugiau kaip amžių. Atrodytų, kad šio laiko turėjo pakakti, kad visuomenė išmoktų protingai naudotis šia technikos priemone. Bet gebėjimas kalbėtis ir vesti derybas telefonu, deja, nepaveldimas. Gerai, jei yra patikimi asmenys, kurių pavyzdžiu galima sekti ir iš kurių galima mokytis teisingo bendravimo telefonu. Kitais atvejais būtina naudotis įvairiomis rekomendacijomis ar metodinėmis priemonėmis, kad būtų išnaudoti visi telefoninio bendravimo teikiami privalumai ir pasiektas norimas derybų rezultatas.
Šiame darbe apžvelgiama telefono vaidmens visuomenės gyvenime didėjimo raida, nagrinėjami telefoninio pokalbio vedimo privalumai ir trūkumai. Svarbiausias darbe – trečias skyrius, kuriame pateikiamos rekomendacijos (reikalavimai), kaip vesti derybas telefonu nuo ragelio pakėlimo iki derybų užbaigimo ir rezultatų įvertinimo.
Šio darbo tikslas – apžvelgti ir įvertinti telefono vaidmenį ir jo panaudojimo galimybes derybų organizavime.
Uždaviniai:
 Apžvelgti telefono vaidmens visuomenės gyvenime didėjimo raidą ir nustatyti šio proceso priežastis;
 Nustatyti dalykinio bendravimo telefonu privalumus ir trūkumus;
 Pateikti reikalavimus bei rekomendacijas derybų organizavimui ir vedimui telefonu bei nustatyti jų įtaką galutiniam derybų rezultatui.
Metodai: mokslinės literatūros analizė.

1. TELEFONAS IR JO VAIDMUO DALYKINIAME BENDRAVIME

Nuo pirmų Alexandro Grahamo Bello žodžių “Prieikite, pone Vatsonai”, ištartų į telefono ragelį, iki šios dienos praėjo jau 127 metai. Per šį laiką daug kas pasikeitė. Šiandien galime atsiliepti į skambučius nebūdami namuose, galime vienu metu kalbėtis su keliais žmonėmis, esančiais skirtingose vietose, skambinti į bet kurį pasaulio kampelį. Mažėjant tokiai kultūrai vertybei kaip tradicinė svečio teisė, į jos vietą ryžtingai veržiasi telefonas. Anksčiau žmonės lankydavo vieni kitus ir būdavo pasirengę visada priimti svečią. Šiandien situacija visiškai priešinga. Telefonu žmonės ne tik palaiko...