Derybos dėl europos sąjungos įstojimo į europos sąjungą privalumai ir trūkumai

Referatas
 5
Microsoft Word 91 KB
11 puslapiai

Narystes es minusai. Narystes es minusai.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS FAKULTETAS

DERYBOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS. ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ PRIVALUMAI IR
TRŪKUMAI


Parengė:
Priėmė:

2003

Turinys


Turinys 2
1. Įžanginis žodis 3
2. Kodėl buvo reikalingos derybos dėl narystės Europos Sąjungoje? 4
3. Kokie yra narystės Europos Sąjungoje minusai? 5
4. Kokie yra narystės Europos Sąjungoje pliusai? 6
5. Ekonominis bendradarbiavimas su Europos Sąjunga 8
5.1. Prekyba su Europos Sąjunga 8
5.2. Lietuvos integracijos į ES poveikis biudžetui 9
5.3. Lietuvos narystės ES nauda ir kaštai 10
6. Derybų rezultatai ekonominių požiūriu 11
6.1. Laisvas prekių judėjimas – derybų rezultatas 11
6.2. Laisvė teikti paslaugas – derybų rezultatas 12
6.3. Konkurencijos politika – derybų rezultatas 14
6.4. Pramonės politika – derybų rezultatas 14
7. Išvados 17
8. Literatūros sąrašas 17

1. Įžanginis žodis

Lietuva derybas dėl narystės Europos Sąjungoje (ES) pradėjusi
2000 m. vasario 15 d., 2001 metus baigė suderinusi 23 derybinius skyrius
ir, pasivijusi dvejais metais anksčiau derybas pradėjusias šalis
kandidates, tapo “aukso vidurio” dalimi. Lietuvai 2001 metai, žvelgiant iš
derybų dėl narystės ES pozicijų, buvo ypač sėkmingi. Nuveiktas didelis
darbas rengiantis narystei ES, modernizuojant šalies ūkį ir valdymą,
tęsiant reformas daugelyje sričių, derantis dėl narystės sąlygų ir
įgyvendinant jau prisiimtus į Svarbu ir tai, kad 2001 metais mums pavyko
pademonstruoti valstybėms narėms, jog Lietuva yra verta būti tarp jų, ir
verta nė kiek ne mažiau nei kitos kandidatės.
Nors derybų tempas buvo spartus ir uždaryti 23 derybiniai
skyriai, derybos 2002 metais mums nebuvo lengvos. Jose svarstėme tuos
derybų skyrius, kuriuos detaliai reguliuoja ES teisės aktai ir kuriems
perkelti į nacionalinę teisę ir praktiškai įgyvendinti reikia nemažai
administracinių pastangų ir finansinių išteklių. Kai kuriose iš šių sričių
Lietuva prašė pereinamųjų laikotarpių tam tikroms teisinėms normoms
įgyvendinti.
Buvo deramasi dėl sąlygų kuriomis prisijungsime prie ES reikalavimų, ar
kurias įvykdę tapsime Sąjungos nariais; dėl datos, kada tapsime nariais;
dėl pinigų kiekio, kuris bus skiriamas, Lietuvai tapus nare, iš ES
biudžeto.
Visos derybų dėl narystės ES delegacijos tikslas buvo užtikrinti
palankias Lietuvai narystės ES sąlygas ir įgyvendinti strateginius
valstybės tikslus–2004 m. su pirmąja banga tapti ES nare.
Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas tam, kad...