Derybinis skyrius mokesčiai pvm ir akcizo mokesčiai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 138 KB
18 puslapiai

Turinys

Įvadas 3
1. Pridėtinės vertės mokesčios tarifas ES 4
2. Mokesčių taisyklių derinimas 4
3. Netiesioginiai mokesčiai 6
4. Konkurencija mokesčių srityje 9
5. Mokesčių diferencijavimas 11
6. Naujasis PVM įstatymas 12
7. Naujasis Akcizų įstatymas 14
8. Pasėkmės taikant naujuosius įstatymus 14
9. Kada atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM? 16
10. PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarka 17
11. Mokesčių palyginimas su kitomis šalimis kandidatėmis 20
Išvados 23
Literatūra 24

ĮVADAS
Be abejo, vienas dažniausiai pateikiamų klausimų - dideli ar maži mokesčiai Lietuvoje? Europos Sąjunga neturi bendro mokesčių politikos modelio. Svarbiausias šios politikos principas - kiekviena šalis narė formuoja savo mokesčių politiką pagal ES acquis ir nacionalinės mokesčių politikos specifiką. Tiesioginiai mokesčiai paliekami nacionalinės valdžios kompetencijai. Netiesioginiai mokesčiai sudaro didžiąją dalį šios srities acquis ir yra ES suderinti.
Mokesčiai - viena jautriausių temų, itin populiarių spaudoje, politikos ir verslo diskusijose. Būtent dėl mokesčių politikos dažnai kyla valdžios ir verslo nesutarimai arba netgi atvira priešprieša. Ir tai natūralu: verslininkai linkę mokėti kuo mažiau, o valstybė suinteresuota gauti kuo daugiau.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFAS EUROPOS SĄJUNGOJE
PVM - tai toks mokestis, kuris turėtų būti taikomas visoms prekėms ir paslaugoms be jokių išimčių. Tokių išimčių sudarymas gali apskritai sugriauti biudžeto pajamų bazę. Nėra jokio pagrindo nustatyti, kuris produktas ar paslauga žmonėms labiau reikalingas. Kiekviena prekė reikalinga, jei ji perkama, kiekviena paslauga verta tiek, kiek žmogus už ją moka. Keista, kai būdamas valdžioje žmogus nusprendžia, kad kažkoks produktas ar paslauga yra šventesnė ar labiau reikalinga. Ir taip yra akivaizdus įgaliojimų viršijimas ir rinkos principų nepaisymas. Todėl dauguma pasisakė ir toliau pasisakys už absoliučiai vienodą mokesčio tarifą visoms prekėms ir paslaugoms. Tikimasi, kad negatyvių žingsnių, sekant ES direktyvomis, nebus žengta ir kad lengvatų ateityje neliks.(1)
Tarkime, sunku buvo suformuluoti poziciją dėl PVM taikymo sveikatos priežiūros paslaugoms. Dabar privačioms sveikatos įstaigoms PVM nėra taikomas. Toks pasiūlymas buvo suformuluotas todėl, kad pagal ES direktyvas viešosioms įstaigoms negali būti taikomas PVM.(1)
Pagal kitą nuostatą turi būti užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas. Žinoma, geriausiai būtų visoms šioms paslaugoms taikyti PVM, tačiau dėl ES reikalavimų to nepavyks...