Demokratija

Referatas
 5
Microsoft Word 135 KB
17 puslapiai

Demokratija referatas. Demokratija referatas. Siuolaikines demokratijos interpretacijos. Siuolaikines demokratijos interpretacijos. Siuolaikines demokratijos interpretacijos referatas. Referatas demokratija. šiuolaikinės demokratijos uzdaviniai. Siuolaikines demokratijos interpretacijos referatas.

ĮVADAS


Žodis “demokratija”, kaip nė vienas kitas žodis pasaulyje, yra sukėlęs daugybę aistrų, ginčų, įvairiapusių interpretacijų. Jam suteikiama daug skirtingų prasmių ir apibrėžimų, jis vartojamas tiek kasdienėje kalboje, tiek politikoje.
Demokratijos negalima įsprausti į formulę. Ji nėra tik sistema arba tik doktrina. Demokratija - toks žmonių valdymas, kai aukščiausioji valdžia yra nustatoma ir tiesiogiai įgyvendinama pačių žmonių arba jų laisvai išrinktų atstovų. Demokratija – tai gyvenimo būdas, kuris čia pasitraukdamas, čia sugrįždamas, išsirutuliojo Vakarų Europoje per daugelį šimtmečių. Per ilgą ir audringą egzistavimą ji patyrė įvairiausių poveikių. Demokratija nėra uždara ir baigta, todėl nuolat diskutuojama dėl jos esmės. Demokratija – ne pergalė, bet niekada nesibaigianti kova. Demokratija - ne visam laikui pasiektas rezultatas, bet uždavinys, kurį kiekvienai kartai reikia spręsti iš naujo. Demokratija – tai problema, iškylanti kiekvienam žmogui, gyvenančiam kartu su kitais žmonėmis. Demokratija tai tam tikra mąstysena, tam tikra gyvenimo elgsena, kurią suprasti galima tik tada,jei patys taip gyvename: šeimoje ir su kaimynais, su draugais ir pažįstamais, tautoje ir su kitų tautų žmonėmis, valstybėje ir pasaulyje. Demokratija niekada negali būti saugi, nes ji nėra sistema, kurią reikia įgyvendinti. Demokratijos suklestėjimas ar žlugimas ne daug priklauso nuo konstitucijos ar parlamento.demokratija priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, nes ji yra žmonių valia, žmonių gyvenimo būdas, kurį reikia išsiugdyti.
Nepaisant to, kad žodis “demokratija” labai paplitęs ir juo nusakomi įvairūs reiškiniai, iki šiol tebeieškoma atsakymo į klausimą, kas yra toji demokratija? Istorijos bėgyje demokratijos samprata kito, buvo transformuojami jos teiginiai, nuo kurių ji įgaudavo vis kitokį veidą.
Šio darbo pagrindinis tikslas – apžvelgti demokratijos idėjos raidą nuo antikos iki mūsų dienų.
Norint pasiekti minėtą tikslą, buvo iškelti šie uždaviniai:
1. nurodyti demokratijos daugiareikšmiškumą,
2. pristatyti demokratijos vystymąsi ir pagrindines idėjas atskirais istoriniais laikmečiais:
* senovės Graikijoje ir Romoje – antikinę demokratiją ,
* viduramžiais – luominę demokratiją,
* naujausių amžių – konstitucinę – teisinę demokratiją,
* šių dienų pliuralistinę demokratiją.
3. apibūdinti pagrindinius demokratijos principus,
4. pristatyti politines ideologines šiuolaikinės demokratijos sroves.

1. Demokratijos apibrėžimas

Platus ir daugiaplanis demokratijos fenomenas numano jo apibrėžimo kompleksiškumą. Todėl...