Deformuojamų kietų kūnų mechanika dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

DEFORMUOJAMŲ KIETŲ KŪNŲ MECHANIKA
1,Apkrova-Tai pagrindinis terminas kalbant apie įvairius krūvius, dėl kurių struktūra ar jos elementas įsitempia, įskaitant vėjo, sniego apkrovas. Taip pat apkrovas, kylančias dėl netikėto žmogaus poveikio ar daikto svorio.
Apkrovos buna išorinės ir vidinės.
2,Išorinės jėgos- tai apkrova, kuri kuri veikia į kūną iš tos pusės kur kūnai susiliečia su jomis.
Vidinės jėgos- šios jėgos priešinasi tų išorinių jėgų poveikiui.
3.Vidinės jėgos intensyvumo matas yra įtempimas. Įtempimas tai vektorius, kurio kryptis tokia pati kaip tame taške veikiančios vidinės jėgos, o didumas prilygsta vidutinei vidinei jėgai, tenkančiai ploto vienetui. Vienetai N/mm2 =Pa.
4. Normaliniai įtempimai(σ) yra tie kurie statūs plokštumai, o sukimo metu apkrauto kūno viduje atsiranda tangentinai įt.(τ). Tangentiniams įtempimams galioja Huko dėsnis. . Huko dėsnis: Išilginė deformacija tiesiogiai proporcinga normaliniam įtempimui. Proporcingumo koeficientas E (tamprumo modulis). Kiekviename strypo ruože veikia skirtinga strypo jėga, todėl kiekvienas ruožas susitrauks arba pailgės skirtingai. Kad surasti bendrą pailgėjimą arba sutrumpėjimą nustatom atskirų rūšių pailgėjimus ir sutrumpėjimus ir susumuojam.
5. Leistinieji įtempimai- tai tokie įtempimai kurius apskaičiuojame pagal formulę:
σ=lim(▲A-0)dFn/dA, τ=lim(▲A-0)dFt/dA,
A-skerspjūvio plotas
dFn statmenaspjūviui A, dFt- lygiagretus pjūviui A.
6. Leistinieji įtempimai- tai tokie įtempimai, kurie negali buti didesni, kad medž. stiprumas butų pakankamas veikiant apkrovai. šiuos įtempimus susirandame žinynuose
7. Stiprumas- yra medžiagos gebėjimas priešintis apkrovai, be irimo.
Stiprumo sąlyga: Paskaičiuoti įtempimai turi būti mažesni už leistinus įtempimus (arba lygūs), kuriuos priklausomai nuo medžiagos surandam žinyne.σ<=σadm,...