Daugiakalbystė es

Konspektas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

ES
Įsijungti į Europos technologinę ir skaitmeninę erdvę, parengti savo valstybinę kalbą lygiomis teisėmis funkcionuoti daugiakalbėje Europos ir pasaulio informacinėje erdvėje.
Keičiantis Lietuvos geopolitinei aplinkai, didėjant pasaulio materialinėje ir intelektinėje rinkoje vyraujančios anglų kalbos vaidmeniui šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, siaurinamos valstybinės kalbos vartojimo sritys, silpnėja
Ima vyrauti viena, pripažinta universalia, kalba. Tokiomis aplinkybėmis lietuvių kalbai bus sunku išlaikyti dabartines savo pozicijas tiek valstybės, tiek visuomenės gyvenime. Nepakankamai išreikštas
Globalizacijos ir internacionalizacijos sąlygomis kalbosauga suvoktina ne vien kaip kalbos paveldo išsaugojimas, bet pirmiausia kaip kalbos funkcionalumo didinimas siekiant patenkinti visuomenės informacinius ir kultūrinius poreikius, ugdyti jos tautinės savimonės atsparumą.
Daugiakalbystė Europos Sąjungoje
Europa pasižymi didžiule kultūrų, o tuo pačiu ir kalbų įvairove. Vienas iš ES įkūrėjų tikslų buvo užtikrinti pagarbą šioms vertybėms ir jų apsaugą. Todėl kalbų lygybės principas nuo pat pradžių buvo įtrauktas į Europos Bendrijų steigiamąsias sutartis. Tuo ES skiriasi nuo kitų tarptautinių organizacijų.
Europos Sąjungoje taikomo daugiakalbystės principo esmė yra užtikrinti valstybių narių piliečiams, nacionalinėms administracinėms institucijoms, ūkio subjektams bei...