Daugiabučių namų renovacijos programa

Referatas
 5
Microsoft Word 94 KB
11 puslapiai

Namu bendrijos refertas. Namu bendrijos refertas.

ĮVADAS

Šio darbo tikslas yra supažindinti kas tai yra daugiabučių namų renovacijos programa, kaip ji veikia Lietuvoje bei kokia paramą suteikia valstybė.
Daugiabučių namų renovacijos programa - tai LR Vyriausybės patvirtinta programa, kuria siekiama padėti daugiabučių namų savininkams modernizuoti savo namus, didinant jų ekonomiškumą bei patogumą. Pagal šią programą daugiabučių namų bendrijos arba savininkai, sudarę Jungtinės veiklos sutartį, turi galimybę modernizuoti namus, pasinaudodami valstybės parama.
Programos privalumai:
• Galimybė gyventi žymiai ekonomiškiau. Pagal renovuotinų namų monitoringo duomenis faktiniai energijos sutaupymai, atlikus namo renovaciją, siekia 50 proc.
• Galimybė realiai padidinti savo būsto vertę. Ekspertų teigimu, pastato statybos kokybė ir jo nusidėvėjimas, komunikacijų funkcionalumas, buto eksploatavimo išlaidos, šildymo sistemos ekonomiškumas yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių buto vertę. Modernizavimo programa leidžia visus šiuos veiksnius reikšmingai pagerinti.
• Galimybė pasinaudoti parama. Priklausomai nuo investicijų energetinio efektyvumo valstybės parama daugiabučių modernizavimui gali siekti iki 50 proc. investicijų sumos.

Sukurtoje būsto atnaujinimo ir modernizavimo projektams įgyvendinti finansavimo programoje kaip finansavimo šaltiniai yra numatyti:
• DNSB lėšos (mažiausiai 5 proc. investicijų sumos);
• Vilniaus miesto savivaldybės parama;
• valstybės parama;
• komercinių bankų paskola.

Pagal šiuos finansavimo šaltinius pristatysime renovacijos paramas ir pateiksime ateotoes prognozes.

DNSB FONDAS
(SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS)
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr.202 “Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos”, Druskininkų savivaldybės taryba sudarė Specialųjį daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą ir jo tarybą. 2007 m. Specialiajam daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondui iš Savivaldybės biudžeto skirta 100 tūkst. Lt.
Minėto Fondo lėšos naudojamos:
1. bendrijų valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti;
2. bendrijų išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu ar modernizavimo projektų parengimu ir (ar) įgyvendinimu, daliai padengti;
3. bendrijų steigimosi išlaidoms apmokėti.

Prašymai skirti...