Darbuotojų sauga ir sveikata

Referatas
 5
Microsoft Word 91 KB
11 puslapiai

Darbuotoju sauga ir sveikata referatas. Darbuotoju sauga ir sveikata referatas. Darbo sauga ir sveikata referatas. Darbo sauga ir sveikata referatas. Darbuotoju sveikata ir sauga referatas. Darbuotojų sauga referatas. Sveikata referatas. Darbuotojų sauga referatas.

KAUNO RYŠININKŲ MOKYKLA

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

REFERATAS

KAUNAS 2005

TURINYS
ĮVADAS
1. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA LIETUVOJE4
1. 1. Pagrindiniai teisės aktai4
1. 2. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje4
2. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ KLASIFIKACIJA5
2. 1. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo aplinkai ir darbo vietoms…………………………….6
2. 1. 1. Meteorologinės darbo sąlygos7
2. 1. 2. Gamybinės dulkės7
2. 1. 3. Kenksmingosios cheminės medžiagos7
2. 1. 4. Darbo patalpų vėdinimas………………………………………………………………8
2. 1. 5. Darbo vietų apšvietimas………………………………………………………………9
2. 1. 6. Triukšmas darbo vietose………………………………………………………………10
2. 1. 7. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogui……………………………………………10
2. 1. 8. Stresų įtaka saugiam darbui…………………………………………………………….10
2. 1. 9. Elektros pavojus………………………………………………………………………11
2. 1 .10. Gaisro pavojus………………………………………………………………………11
2. 2. Priedai sveikatai ir saugai palaikyti…………………………………………………………12
3. SOCIALINIS DIALOGAS ĮMONĖJE IR DARBO TEISĖ12
3. 1. Darbo ir poilsio laikas…………………13
LITERATŪRA15

ĮVADAS

Lietuvoje kasmet nemažai darbuotojų susižaloja krisdami iš aukščio, sprogimų metu. Dar kiti nukenčia nuo triukšmo, vibracijos ar kancerogeninių medžiagų. Didžioji dalis tragedijų nutinka dėl darbdavių aplaidumo. Tiesa, dėl daugelio pažeidimų darbdaviai atsiperka simbolinėmis kelių šimtų ar tūkstančio litų baudomis.
Nepriklausomybės atkūrimas ir spartėjantys, integracijos į pažangias pasaulio rinkos bei bendradarbiavimo struktūras, procesai teoriškai vis labiau išryškina bendrosios kultūros pokyčius, kurie daro teigiamą įtaką požiūrio į darbuotojų saugą ir sveikatą kaitai. Ypač šie procesai paspartėjo ir įgavo konstruktyvią išraišką Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą laikotarpiu.
Statistika pateikia kitokius rezultatus: per 2005 metų 8 mėnesius, palyginti su 2004 metų tuo pačiu laikotarpiu, bendras sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius išaugo nuo 159 iki 220, arba 38 proc. Nelaimingų atsitikimų darbe padidėjo beveik visuose pavojingiausiuose veiklos sektoriuose - statyboje, transporte, medienos apdorojime, žemės ūkyje,...