Darbuotojų kompetencijos vertinimo metodologija

 5
Microsoft Word 216 KB
31 puslapiai

TURINYS
ANOTACIJA……………………………………………………………………………….……….4
SUMMARY……………………………………………………………………………5
ĮVADAS……………………………………………………………….……………………………6
1.KOMPETENCIJOS VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI………………………8
1.1. Kompetencijos samprata ir ypatumai paslaugų įmonėse………………………………8
1.1.1. Kompetencijos samprata……………….…………9
1.1.2 Kompetencijos svarba ir specifika paslaugų įmonėse…………………………11
1.2. Kompetencijos valdymas personalo vadybos kontekste………………………18
1.2.1. Personalo poreikio planavimas……………………….20
1.2.2 Personalo atranka………………………21
1.2.3. Personalo adaptavimas……………………22
1.2.4. Personalo kompetencijos vertinimas……………………………………………….…23
1.2.5. Personalo ugdymas…………………30
1.2.6. Karjeros organizavimas…………………31
2. DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS VALDYMAS DRUSKININKŲ APGYVENDINIMO ĮMONĖSE……………………………………………………………………………………….…34
2.1.Bendra Druskininkų apgyvendinimo įmonių situacijos analizė………………………….…34
2.2.Kompetencijos valdymo anketinės apklausos metodikos pagrindimas……………………….39
2.2.1.Kompetencijos suvokimo ir vertinimo, darbuotojų požiūriu, analizė…. ………………39
2.2.2.Kompetencijos suvokimo ir vertinimo, vadovų požiūriu, analizė……………………….48
2.3.Darbuotojų kompetencijos valdymo tyrimo rezultatų apibendrinimas………………………56
3. DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KRYPTYS………………………………57
IŠVADOS IR SIŪLYMAI……………………62
LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI………………63
PRIEDAI…………………64

ANOTACIJA

Šiuo metu, sparčiai daugėjant apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, ypač didelę vertę organizacijų veikloje turi darbuotojai. Bendravimas yra vienas svarbiausių veiksnių įtakojančių apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių veiklą. Kiekvienas darbdavys yra suinteresuotas tuo, kad jo įmonėje dirbtų atsakingi, tolerantiški bei kompetentingi darbuotojai.
Šiame darbe mes nagrinėjame darbuotojų kompetencijų vertinimo metodus, turistų apgyvendinimo įmonėse Druskininkų mieste. Darbuotojų kompetencijos valdymas yra aktuali Druskininkų kurorto apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių šios dienos problema.

Problema -...