Darbuotojų karjeros planavimas ir realizavimas

 5
Microsoft Word 120 KB
15 puslapiai

Tps://www.google.com/. Tps://www.google.com/.

TURINYS

ĮVADAS 3
TEORINĖ DALIS 4
KARJEROS PLANAVIMO ASPEKTAI 4
PERSONALO KARJEROS KONCEPCIJŲ ANALIZĖ 6
KARJEROS PLANAVIMO IR REALIZAVIMO PROCESO ETAPAI 8
TIPINIIAI DARBUOTOJŲ KARJEROS PLANAI 10
KARJERĄ PLANUOJANČIO DARBUOTOJO SAVĘS ĮVERTINIMAS. 12
INDIVIDUALI KARJERA IR JOS REALIZAVIMO PLANAVIMAS. 12
KARJEROS PLANO SUDARYMAS, TAIKANT SCENARIJŲ METODĄ. 15
KARJEROS PLANAVIMO IR REALIZAVIMO PROBLEMOS. 15
PRAKTINĖ DALIS 18
UAB  APRAŠYMAS 18
ISTORIJA 18
VEIKLOS POBŪDIS 19
VARTOTOJAI IR KONKURENTAI 20
UAB TIKSLAI 21
STRUKTŪRA 22
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA 23
KARJEROS PLANAVIMAS 24
LITERATŪRA 27

ĮVADAS

Karjera – tai darbuotojo pareigybių, darbo vietų raida įmonėje.

Karjeros planavimas nėra naujas dalykas. Jau 1920 m. JAV kai kurios kompanijos sudarinėjo tokias programas. Tačiau mūsų šalyje daugelis organizacijų tik prieš keletą metų pradėjo tai daryti. Lietuvos įmonėse karjeros planavimas dar toli gražu nepaplitusi ir neišvystyta personalo motyvavimo priemonė.
Anksčiau tai lėmė specifiniai darbuotojų atrankos kriterijai, lygiavos principas, bei susiformavęs gana neigiamas požiūris į karjeros siekiančius žmones. Dabar įmonės labiau susirūpinusios savo išlikimu bei ekonomine padėtimi, todėl neskiria reikiamo dėmesio ne tik darbuotojų karjeros, bet ir apksritai viso personalo motyvavimui. Geriausiu atveju didesnėse įmonėse formuojami rezervai aukštesnėms valdymo pareigoms užimti. Į juos įtraukiami labiausiai pasižymėję ir perspektyviausi darbuotojai, turintys organizacinių gabumų bei polinkį vadovauti. Dažniausiai šie rezervai padeda įmonei apsirūpinti reikiamo kiekio ir kokybės personalu.

Šio darbo tikslas:

o apžvelgti karjeros planavimo etapus remiantis turimais literatūros šaltiniais;
o panagrinėti juose aprašytus darbuotojų karjeros planus;
o apžvelgti karjeros planavima pasirinktoje įmonėje;
o pateikti išvadas.

TEORINĖ DALIS

1. KARJEROS PLANAVIMO ASPEKTAI

Karjera- tai natūralus kilimas tarnybos laiptais, pačiam tobulėjant.

Pasaulinė praktika rodo, kad efektyviai veikančios organizacijos yra suinteresuotos visų savo darbuotojų profesiniu augimu, rūpinasi jų karjera bei siūlo įvairias jos planavimo programas. Ir tai duoda apčiuopiamą naudą tiek darbuotojams, tiek ir pačiai organizacijai, nes karjeros planavimas leidžia susieti darbuotojų profesinio augimo planus su organizacijos uždaviniais. Kai atskirų darbuotojų karjera tiesiogiai susijusi su organizacija, jie aktyviau domisi iškilusiomis problemomis, dalyvauja jas sprendžiant, yra suinteresuoti visos...