Darbų saugos instrukcija virėjui

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Virejo darbo saugos instrukcija. Virėjo darbų saugos instrukcijos. Virejo darbo saugos instrukcija. Virėjo darbų saugos instrukcijos. Virėjo darbo instrukcija. Virejas referatas. Virejas referatas. Virėjo darbo instrukcija.

UAB Darbų saugos instrukcija virėjui
„Paršelio rojus“ Nr. 8
Įmonės kodas 876463483582 Patvirtinta 2006.01.25
Direktorius Andrius Vaidelis

1. Bendroji dalis

1.1. Virėjui pažeidus šios instrukcijos reikalavimus, taikoma L.R. įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
1.2. Virėju gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18m., turintis virėjo klasifikacija. Nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktavimus, supažindintas su elektrosaugos reikalavimas.
1.3. Dirbant virėjas privalo periodiškai tikrinti sveikatą kartą per metus.
1.4. Darbuotojas privalo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti šios instrukcijos reikalavimus.
1.5. Draudžiama dirbti neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių medžiagų.
1.6. atlikti tik paskirtus darbus, neleisti dirbti pašaliniams asmenims.
1.7. Rūkyti tik tam įrengtose patalpose.
1.8. Nesinaudoti netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga; Nejungti į viena rozete kelių didelio galingumo prietaisų.
1.9. Atsitikus nelaimingam atsitikimui, būtiną nukentėjusiąjam suteikti pirmąją medicininę pagalba; reikalui esant, iškviesti greitąją pagalbą 03
1.10. Dirbti tik su tvarkingais ir švariais darbo rūbais.
1.11....