Darbo užmokesčio apskaita

 5
Microsoft Word 149 KB
19 puslapiai

Darbo uzmokescio apskaita kursinis. Darbo uzmokescio apskaita kursinis. Kursinio darbo apie darbo užmokestį turinys. Darbo užmokesčio akursinio darbo turinys. Darbo uzmokestis kursinis darbas. Kursinio darbo apie darbo užmokestį turinys. Darbo uzmokestis kursinis darbas. Darbo užmokesčio akursinio darbo turinys.

TURINYS

ĮVADAS 2
1. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS ĮMONĖJE ORGANIZAVIMAS 5
1.1. Atlyginimas už darbą motyvacinis vaidmuo ir sudėtis 7
1.2. Darbo užmokesčio dydį lemiantys vidiniai ir išoriniai veiksniai 9
2. DARBO UŽMOKESČIO MODELIAI, FORMOS IR SISTEMOS 13
2.2. Darbo užmokesčio modeliai 13
2.2. Darbo užmokesčio formos 15
2.2.1. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos sistemos 15
2.2.2. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos sistemos 21
2.3. Atlyginimo už darbą užmokesčio ypatybės visuotinės kokybės vadyboje 25
3. DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS 27
3.1. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės 27
3.2. Darbo užmokesčio rūšys 29
3.3. Vidutinis darbo užmokestis 35
3.4. Darbuotojų premijavimo sistemos 40
3.5. Darbo užmokesčio buhalterinė apskaita 44
3.6. Išskaitymai iš darbo užmokesčio 46
IŠVADOS 52
NAUDOTA LITERATŪRA 55
PRIEDAI 57

ĮVADAS

Plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos santykių prigimtį. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Perėjimo nuo planinės prie rinkos ekonomikos, mūsų šalyje atsirado nemažai sunkumų susijusių su darbo apmokėjimu. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinės šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje bei jo socialinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis kiekvienos šalies įmonių personalą našiai ir pelningai dirbti [1; 43]. “Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju” [2; 48 str.].
Vadybos mokslas darbo užmokestį priskiria prie motyvacinių veiksnių, kurie žmogų darbe gali skatinti geriau dirbti bei siekti bendro tikslo. Tai dažniausiai priklauso nuo to, ar dirbantysis yra patenkintas su jo gaunamu darbo užmokesčiu, ar darbo užmokestis atitinka jo įdėtas pastangas į atliekamą darbą, t.y. ar darbo užmokestis yra teisingas.
Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, atsirado dar vienas svarbus uždavinys - perorientuoti planinę ekonomika į rinkos, pagal jau seniai pasiteisinusį Vakarų modelį. Taigi dabar, palengva plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos santykių prigimtį [1; 4]. Kaip žinia, darbo apmokėjimas tiesiogiai liečia visus samdomuosius darbuotojus. Esant įvairioms nuosavybės formoms, be šios kategorijos, svarbios yra darbo pajamų ir nuosavybės...